Winstalarm TNT valt slecht bij analisten

TNT heeft zijn verwachtingen voor zijn divisie European Express voor het vierde kwartaal verlaagd vanwege de sterk verslechterende marktomstandigheden. Analisten hebben naar aanleiding van de aankondiging hun advies en/of koersdoel voor het aandeel neerwaarts bijgesteld, al is er ook één opwaartse bijstelling waar te nemen.

Winstalarm
TNT heeft zijn verwachting voor de rest van het jaar verlaagd door de sterk verslechterende marktomstandigheden. TNT stelt dat wanneer zij de lijn van de eerste twee weken van oktober doortrekt de druk in het vierde kwartaal zal aanhouden.

In de internationale divisie, waar pakjes snel bezorgd moeten worden (premium International Express-producten) is het aantal pakjes met 10% afgenomen. Ook het aantal zendingen met een iets minder urgent karakter, de zogeheten Economy Express, groeit dit jaar minder snel in vergelijking tot vorig jaar.

De marges in pakjesdivisies International en Domestic komen over het hele jaar naar verwachting rond de 9% uit, met een volgens TNT licht lagere omzetgroei ten opzichte van 2007.

Op 27 oktober zal TNT zijn derdekwartaalcijfers presenteren en dan een nieuwe, geactualiseerde prognose voor dit jaar afgeven.

Optimalisatie
Als gevolg van de tegenvallende cijfers gaat TNT de luchtvrachtdivisie, waar 47 vliegtuigen onder vallen, optimaliseren. Het concern gaat stappen ondernemen om de kostenstructuur te optimaliseren, aldus financieel directeur Henk van Dalen. TNT wil zich nog niet zeggen of en zo ja hoeveel banen er verdwijnen. Het concern zegt dat het tijdens de analistenbijeenkomst op 4 december precies zal melden wat het precies gaat doen. De kostenreductie komt bovenop de bezuiniging van 100-125 miljoen euro die TNT al in een eerder stadium aankondigde.

Analisten zijn van mening dat het afgegeven winstalarm een conjunctuurgevoeligheid impliceert van TNT’s Europese expresactiviteiten. Bij de expresactiviteiten zijn momenteel 75.000 mensen werkzaam. De divisie is goed voor ongeveer 60% van de omzet van TNT. Dit bedroeg in 2007 11 miljard euro. Het restant van de omzet wordt gegenereerd door de postbezorging.

Verlaging koersdoel
De analisten van Deutsche Bank verlaagden een dag vóór de aankondiging van het slechte nieuws al hun koersdoel voor het aandeel van 22,20 euro tot 18,30 euro.

Vandaag (17 oktober, red.) hebben de volgende analisten hun koersdoel neerwaarts bijgesteld:
  • J.P. Morgan – van 26,70 euro naar 18,70 euro.
  • ING Financial Markets – van 24 euro naar 17 euro
  • UBS – van 27 euro naar 17 euro

    Het gemiddeld koersdoel bedraagt momenteel 26,03 euro, wat een verwacht rendement oplevert van bijna 70% (69,31%, red.). Het gemiddeld koersdoel ligt rond de verwachte overnameprijs van 35 euro die halverwege juli 2008 werd geraamd na geruchten rond een overname van TNT door UPS danwel FedEx .

    Voor het aandeel staan 14 koop- en 10 houdadviezen uit. Daartegenover staat slechts 1 verkoopadvies, afgegeven door de analisten van Petercam op 8 oktober. Opvallend is de upgrade van het advies door de analisten van Credit Suisse van houden naar kopen. Zij vinden het aandeel dat het aandeel steeds aantrekkelijker wordt na de koersdaling van afgelopen donderdag. Hiermee is de consensus voor het aandeel overwegend positief.