Consensus KAS BANK op houden

KAS BANK maakte deze week bekend dat het ondanks een stijgend klantenbestand in het derde kwartaal de omzet licht zag afnemen en de winst fors lager uitkwam vanwege de kredietcrisis. Als gevolg hiervan heeft de bank bekend gemaakt een aanvullende last te zullen nemen. KAS BANK verwacht vooralsnog echter geen beroep te hoeven doen op het noodfonds van de Nederlandse regering. Analisten zijn behoudend over het aandeel.

Tegenvallend kwartaal
In het derde kwartaal heeft KAS BANK sterke hinder ondervonden van de kredietcrisis die de financiële markten heeft getroffen. De omzet over de eerste negen maanden steeg minimaal ten opzichte van 2007, terwijl de operationele winst in dezelfde periode met 20% afnam. KAS BANK meldt dat de oorzaak voor deze terugval de kredietcrisis is, die tot lagere koersen, minder handel en sterk teruggevallen opbrengsten uit securities lending heeft geleid. Ook de rente-inkomsten groeiden minder snel ten opzichte van het eerste halfjaar als gevolg van de keuze van de bank om het risicoprofiel zo laag mogelijk te houden.

De nieuwe klantgroei was voor KAS BANK bevredigend, terwijl het verloop van klanten tot een minimum beperkt bleef. De kosten stabiliseerden zich op het niveau van het voorgaande kwartaal.

Laag risicoprofiel
KAS BANK’s solvabiliteit bedraagt per eind september 15%. De core tier 1 kapitaal zit daar ongeveer 0,1% onder, aldus de bank. Op het moment van publicatie bevindt de solvabiliteit zich eveneens ruim boven de externe doelstelling van 12,5%, aldus het concern.

KAS BANK meldt verder dat de liquiditeit van de bank onverminderd sterk is gebleven. Het surplus boven het wettelijk vereiste minimum beweegt zich rond 1,5 miljard euro.

Aanvullende last
De bank maakte daarnaast bekend een aanvullende last te moeten nemen van 6-8 miljoen euro bovenop de eerder aangegeven 15 miljoen euro. KAS BANK heeft hinder van de dalende beurskoersen. Daarnaast heeft de bank verloren op obligaties van de omgevallen Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Bij de publicatie van de halfjaarcijfers van KAS BANK en naar aanleiding van de surseance van Lehman Brothers werd er reeds een last van in totaal 15 miljoen euro gemeld.

Onderstaande talbel toont de obligaties en geldmarktpapier in de portefeuille van KAS BANK vastgesteld naar rating volgens Moody’s:KAS BANK heeft inmiddels verscheidene maatregelen getroffen die moeten bijdragen aan verbetering van de rentabiliteit in 2009. Één van de maatregelen is om de kosten van externen in het komende kwartaal terug te brengen, waardoor de totale kosten ten opzichte van het afgelopen kwartaal naar verwachting enigszins zullen dalen. Daarnaast zullen door de bank aanvullende maatregelen op commercieel gebied worden genomen om afnemende opbrengsten op te vangen. KAS BANK gaat de nadruk leggen op risicobeheersende diensten (institutional risk management), welke zal worden geïntensiveerd, omdat juist aan deze dienstverlening als gevolg van de kredietcrisis volgens het concern extra behoefte is bij institutionele beleggers. KAS BANK is tot slot van mening dat zijn neutrale en onafhankelijke positie in de Europese markt aanvullende groeikansen biedt.

Hieronder volgt de verklaring van KAS BANK omtrent het optreden van de Centrale Overheden:

In Europees verband zijn de afgelopen weken maatregelen genomen die het vertrouwen in de financiële sector kunnen herstellen. De spoedige detaillering daarvan door de Nederlandse overheid is van groot belang voor de financiële sector als geheel. KAS BANK is met name verheugd over de maatregelen die het interbancaire verkeer weer op gang kunnen brengen.

Gegeven haar solide positie in de markt verwacht KAS BANK vooralsnog geen gebruik van de maatregelen te maken.


Consensus neutraal
De analisten van ING hebben dinsdag 21 oktober het advies voor KAS BANK opwaarts bijgesteld van sell naar hold. De consensus voor het aandeel ligt mede door de hiervoor genoemde advieswijziging op houden. Voor het aandeel is 1 koopadvies en 4 houdadviezen afgegeven. Er zijn voor het aandeel geen verkoopadviezen afgegeven.


Bron: ThomsonReuters

In de grafiek hierboven worden de rendementen vergeleken van KAS BANK (blauw), Ageas (rood) en ING (groen). Te zien is dat KAS BANK als één van de weinige financials in het afgelopen jaar een periode heeft gehad waarin het een positief rendement liet zien. Het aandeel is echter in de afgelopen 2 maanden in een vrije val geraakt. KAS BANK noteerde een even hoog negatief rendement als ING vóórdat de problemen bij deze financial ontstonden. Op dit moment heeft het aandeel KAS BANK een negatief rendement van 50%. Dit is minder slecht dan ING en Ageas , die een negatief rendement hebben van respectievelijk 75% en 95%.