Analisten verwachten licht lagere omzet Pfizer, veel dividendperspectief

Morgen presenteert het Amerikaanse Pfizer haar resultaten over het boekjaar 2011. De meeste analisten gaan uit van een licht lagere omzet. Het jaar 2010 blijft met een omzet van ruim 67 miljard dollar gezien worden als een mijlpaal die in de komende jaren niet overtroffen kan worden. De relatief lagere omzetten en winsten worden deels verklaard door het aflopen van diverse patenten waardoor kasstromen beperkt worden. Desondanks verwachten de analisten dat het dividend ook in de komende jaren steevast verhoogd zal gaan worden.

Analisten verwachten omzetdaling Pfizer

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 67.184,66 miljoen Amerikaanse dollar, dit betekent een daling van -0,92 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 67.809 miljoen Amerikaanse dollar.
<a Pfizer hoofdkantoor VS
Pfizer hoofdkantoor VS
Over het huidige jaar wordt een omzet van 63.064,32 miljoen Amerikaanse dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 32.555,31 miljoen Amerikaanse dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 30.724,54 miljoen Amerikaanse dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 48,46 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 11743 miljoen Amerikaanse dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 8264 miljoen Amerikaanse dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 36,07 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 14.019,39 miljoen Amerikaanse dollar.

Lagere kw en boekkorting Pfizer

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 1,43 Amerikaanse dollar. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 15,02. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 1,90 Amerikaanse dollar verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 11,31 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 24,39. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 1,67. De sector wordt verhandeld op 3,19 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 2,9 Amerikaanse dollar (dit komt neer op 202,8 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 3,08 Amerikaanse dollar.

Hoger dividendrendement dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,8 Amerikaanse dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 3,72 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 3,18 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,86 Amerikaanse dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 4 procent.

Vrijdagavond noteerde het aandeel Pfizer 0,69 procent lager op een koers van 21,48 Amerikaanse dollar.