Analisten voorzien nipte winstgroei bij fors hogere omzet ArcelorMittal

Dinsdag presenteert staalbedrijf ArcelorMittal haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten voorziet een behoorlijk hogere omzet van het bedrijf. Desondanks wordt er door de analisten die door persbureau Reuters gepolst zijn geanticipeerd op een relatief bescheiden winstgroei. Voor 2011 en het lopende jaar wordt een dividend van 75 dollarcent per aandeel verwacht. Dit resulteert in een aanzienlijk hogere dividendrendement dan dat van de sector.

Analisten verwachten omzetgroei Arcelor Mittal

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 93.997,5 miljoen dollar, dit betekent een stijging van 20,47 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 78.025 miljoen dollar.
Fabriek
Fabriek ArcelorMittal, Frankrijk
Over het huidige jaar wordt een omzet van 93.798 miljoen dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 10.080,5 miljoen dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 10.367 miljoen dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 10,72 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 3.376 miljoen dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 3.246 miljoen dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 3,59 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 3337,5 miljoen euro.

Lagere kw en boekkorting ArcelorMittal

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 2,17 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 7,43. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 2,25 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 7,17 te liggen.

Koers/winstverhoudingen metaalsector

arcelormittal, arcelor mittal, resultaten arcelormittal De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 31,35. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 0,91. De sector wordt verhandeld op 2,02 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 3,62 euro (dit komt neer op 166,82 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 5,16 euro.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,75 dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement bijna 4 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 1,79 procent. Ook over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,75 dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 4,5 procent.

Om 12.32 noteerde het aandeel Arcelor Mittal 2,54 procent lager op een koers van 16,13 euro.