Overname Wavin gaat door

Op 8 februari maakten Mexichem en Wavin gezamenlijk bekend dat zij voorwaardelijke overeenstemming hebben bereikt. Mexichem biedt € 10,50 voor elk gewoon aandeel Wavin. Mexichem waardeert het bedrijf daarmee op € 531 miljoen.

De combinatie van de twee bedrijven creëert de wereldwijde leider in kunststof leidingsystemen. De merknaam Wavin blijft bestaan en het bedrijf kan haar strategische plan versneld uitvoeren. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen steunen het verhoogde bod unaniem.

RvC akkoord

Mexichem financiert het bod uit eigen, liquide middelen. Dit vormt dus geen barrière. De voorwaardelijke overeenkomst kan worden beëindigd als er een 3e partij een bod uitbrengt op Wavin dat minimaal 10% hoger ligt dan het huidige overeengekomen bod. Wavin is dan wel een “break fee” van € 8 miljoen verschuldigd aan Mexichem. De kans dat er een derde bieder op het toneel verschijnt is klein.

Het is belangrijker dat de huidige aandeelhouder akkoord gaan met het bod. In maart 2012 zal Mexichem het bod aan haar aandeelhouders voorleggen. Wavin zal op een later stadium het bod aan haar aandeelhouders voorleggen.