Hogere resultaten Adidas al verdisconteerd, waardering lager dan sector

Adidas komt woensdag met haar resultaten over 2011. De meeste analisten verwachten een hogere omzet van Adidas en noemen het aandeel beperkt ondergewaardeerd. Dit wordt mede gereflecteerd door het gemiddelde van de koersdoelen (van 59,16 euro) dat nipt lager ligt dan de huidige beurskoers. De meeste analisten gaan uit van een gestegen winstmarge in combinatie met een hoger nettoresultaat.

Analisten verwachten omzetgroei Adidas

De omzet van het Duitse sportartikelenconcern over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 13,19 miljard euro, dit betekent een stijging van 10,03 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 11,99 miljard euro.
Adidas
Adidas compilatie
Over het huidige jaar wordt een omzet van 14,25 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 1,31 miljard euro (over dit jaar ligt de verwachting op 1,48 miljard euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 9,94 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 667 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 567 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 5,06 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 771 miljoen euro.

Advertisement

Lagere kw en boekkorting Adidas

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 3,19 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 18,52. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 3,72 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 15,88 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 21,12. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke (boek)waarde ligt op 2,22. De sector wordt verhandeld op 4,31 maal haar intrinsieke waarde. Het bedrijf wordt momenteel op 21,8 maal de EBITDA over 2010 verhandeld (EV/ EBITDA -2011 is 18,53).

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 4,49 euro (dit komt neer op 140,75 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 5 euro.

Lager dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,97 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 1,64 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,21 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 1,18 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 2 procent.

Om 10.05 noteerde het aandeel Adidas 0,4 procent lager op een koers van 59,09 euro.