ABN AMRO verwacht niet dat Nederland verder afgewaardeerd wordt

Vrijdag is bekend geworden dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s ( S&P ) de rating voor Nederland heeft verlaagd. De analisten van ABN AMRO hebben hier inmiddels hun licht op laten schijnen en concluderen onder meer dat andere kredietbeoordelaars kunnen volgen, maar dat de kans hierop waarschijnlijk klein is.

Lagere kredietstatus Nederland

S&P heeft de kredietstatus van de Nederlandse staatsschuld verlaagd van AAA naar AA+, waarbij de outlook stabiel is. De kredietbeoordelaar stelt dat de magere economische groei de voornaamste oorzaak is voor deze afwaardering.

S&P stelt dat de trendmatige groei lager is dan in met Nederland vergelijkbare landen. De trendmatige groei van het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking zou in Nederland tussen 2006 en 2016 -0,1% zijn, terwijl landen om ons heen 0,3% tot -1,5% zouden realiseren. Volgens de kredietbeoordelaar zouden de mistige vooruitzichten het voor de Nederlandse overheid moeilijk maken om haar budgettaire doelstellingen te realiseren.

De stabiele outlook van S&P geeft aan dat de kredietbeoordelaar geen verdere aanpassing van de rating voorziet. De kredietbeoordelaar verwacht dat de begrotingstekorten en de staatsschuld van Nederland binnen de perken blijven. Daarnaast ziet S&P weinig extra neerwaartse risico’s.

In ieder geval hadden de financiële markten al gerekend op een dergelijke afwaardering, aangezien deze nauwelijks reageerden op het nieuws.

Kleine kans dat andere kredietbeoordelaars volgen

ABN AMRO wijst erop dat slechts één kredietbeoordelaar de status van Nederland heeft verlaagd, waardoor staatsobligaties in veel opzichten nog altijd AAA-papier blijven. De Europese Centrale Bank (ECB) zal dit in ieder geval zo interpreteren, aldus de analisten, aangezien de ECB zich laat leiden door kredietbeoordelaar Fitch.

Wel waarschuwt ABN AMRO dat zowel Fitch als Moody’s voor Nederland een negatieve outlook heeft afgegeven. Dit is gebaseerd op verwachtingen van minder bezuinigingen, tegenvallende groei, verdere verzwakking van de huizenmarkt, het uitstappen van een land uit de eurozone of een sterke rentestijging.

Deze scenario’s zijn lijken echter ver weg, zo stelt ABN AMRO. De Nederlandse economie is namelijk uit de recessie en indicatoren wijzen op een bescheiden groei in de komende kwartalen. Daarnaast lijkt het dieptepunt van de prijzen op de huizenmarkt inmiddels achter ons te liggen.

ABN AMRO stelt dan ook dat er weliswaar een risico is dat andere kredietbeoordelaars het voorbeeld van S&P zullen volgen, maar dat de kans hierop klein is gezien de recente verbeteringen van de Nederlandse economie.