Comgest ziet einde aan Europese aandelenrally

Na een sterke stijging van Europese aandelen over het afgelopen jaar verwacht Comgest dat de rally zijn beste tijd heeft gehad. Daarnaast gaan de analisten er van uit dat de volatiliteit zal toenemen door onder meer een tegenvallende economische groei en mogelijke teleurstellingen door de hoge verwachtingen die zijn geschapen.

Vola kan omhoog

De volatiliteit van de Europese aandelenmarkten was het afgelopen jaar vrij laag, zo stelt Comgest vast. Daarnaast bevindt de VIX-index in de Verenigde Staten zich op historisch lage niveaus. Deze eensgezindheid odner beleggers is volgens Comgest echter niet houdbaar, waardoor er in 2014 wel eens meer volatiliteit kan ontstaan.

Analist Lodewijk van der Kroft stelt dat de toenemende volatiliteit is toe te schrijven aan een aantal factoren. Allereerst laat de economische groei en winstontwikkeling van veel bedrijven te wensen over, terwijl de consensusverwachting van meer dan 12% winstgroei in 2014 kan zorgen dat de markt teleurgesteld raakt door de daadwerkelijke resultaten. Zo wordt verwacht dat de winstgroei in Europa slechts 3% zal bedragen.

Waarderingen al omhoog

Verder wijst Van der Kroft op de waardering van Europese aandelen, die in de afgelopen twee jaar aanzienlijk is opgelopen. Dit is met name het gevolg van de historisch lage rentestanden, waardoor er een gebrek was aan aantrekkelijke alternatieven om in te beleggen. Hierbij waren met name de cyclische aandelen en die van banken bij beleggers in trek.

Comgest verwacht dan ook dat de Europese aandelenrally zijn langste tijd heeft gehad. Het rendement op deze aandelen zal vooral gerealiseerd moeten worden door de winstgroei van de achterliggende bedrijven. Daarbij is de omzetgroei belangrijk, maar deze is van Europese bedrijven over de afgelopen periode beperkt toegenomen. Tot slot kan het terugbrengen van de steunmaatregelen door de Federal Reserve leiden tot druk op de markten, aldus analist van der Kroft. Comgest adviseert dan ook beleggers om verder te kijken dan alleen Europese aandelen.