Fidelity ziet bedreigingen voor centrale banken

Fidelity ziet dat de leiders van de centrale banken wereldwijd worden geconfronteerd met een aantal dilemma’s. Zo heeft de Federal Reserve te maken met een dalende arbeidsparticipatie, de Bank of England met verschuivende doelstellingen en de Europese Centrale Bank met een dreigende deflatie. Fidelity laat hier zijn licht over schijnen.

Federal Reserve

De Federal Reserve heeft recent een stoelendans ondergaan, waarbij Janet Yellen de plek van Ben Bernanke heeft overgenomen. Ondanks deze wisseling van de wacht verwacht Fidelity dat de centrale bank zijn ruime beleid ook in 2014 zal voeren. Daarbij is volgens de analisten de communicatie erg belangrijk, al moet afgewacht worden of de markten dit ook daadwerkelijk slikken.

Een dilemma waar de Fed volgens Fidelity mee kampt is het dalende aantal arbeidskrachten. De werkeloosheid op de totale bevolking in de Verenigde Staten is ten opzichte van 2009 met slechts 0,3% verbeterd. Wel zijn er andere indicatoren die verbeteren, terwijl de lonen een stijgende lijn laten zien.

Fidelity stelt dat onder leiding van Yellen de nadruk meer zal komen te liggen op optimale controle, waarbij een tijdelijke inflatie boven de 2% toelaatbaar is om een herstel te stimuleren. Dit vergroot volgens de analisten wel het risico dat de Fed achterop raakt bij de curve.

Bank of England

In het Verenigd Koninkrijk heeft de Bank of England te maken met het dilemma van ‘forward guidance’. Er wordt geprobeerd om de discussie omtrent de naderende doelstelling van 7% werkloosheid te verschuiven naar een debat over de kwaliteit van de arbeidsmarkt.

Fidelity vraagt zich af hoe duurzaam het huidige economische herstel in het Verenigd Koninkrijk is. Gewezen wordt op de consumentenuitgaven, die voort zijn gekomen uit spaargeld en compensatiegelden. Dit terwijl de overheid bezuinigt, waardoor een herstel gerealiseerd moet worden door bedrijfsinvesteringen en een hogere productiviteit.

Tot slot wijst Fidelity erop dat de inflatie laag is, waardoor er volgens de analisten in 2014 niet gerekend hoeft te worden op een renteverhoging.

Europese Centrale Bank

Voor de Europese Centrale Bank (ECB) ziet Fidelity de dreigende deflatie als aandachtspunt. Momenteel licht er een stabiel herstel in de eurozone in het verschiet, maar dit herstel moet wel resulteren in nieuwe banen. Tot dat moment verwachten de analisten een volatiele politiek.

Een dreigende inflatie kan de ECB daarnaast de nodige kopzorgen bezorgen. Fidelity verwacht dat eerst de inflatie verder dient te dalen voordat de ECB overgaat tot onconventionele maatregelen. De analisten verwachten eerder dat er een renteverlaging zal volgen dan een nieuwe ronde van steunmaatregelen.

Tot slot wijst Fidelity erop dat de ECB voorlopig zijn handen vol heeft met het bankentoezicht.