Aantrekkende bedrijfsactiviteiten niet ingeprijsd in Europese aandelen

Fidelity Worldwide Investments stelt in een recent uitgebracht rapport dat de aantrekkende bedrijfsactiviteiten nog niet zijn ingeprijsd in Europese aandelen. Daarnaast wijzen de analisten op de economische stabiliteit in Europa, wat volgens hen de vraag oproept of beleggers zich moeten richten op bedrijven die profiteren van binnenlands herstel of op multinationals. Volgens Fidelity zullen bedrijven voorzichtig kijken naar mogelijke fusies en overnames.

Voorzichtig kijken naar overnames

Fidelity stelt vast dat er sprake is van een scheefgroei tussen de koers en winst. Ondanks een karige winstgroei zijn aandelenkoersen in de afgelopen periode gestaag opgelopen. Volgens de analisten is de markt zich hiermee voorbij gelopen en wordt er nu geanticipeerd op een normalisering van de koers/winstverhouding. Maar Fidelity schat in dat dit niet op korte termijn zal gebeuren.

Fidelity verwacht dat een normalisering van de k/w zal plaatsvinden wanneer de bedrijfsactiviteiten aantrekken. De afgelopen jaren waren bedrijven voornamelijk bezig om hun balans op orde te brengen en liquiditeit veilig te stellen. Gezien de huidige marktomstandigheden verwachten de analisten dat bedrijven weer voorzichtig gaan kijken naar mogelijke fusies en overnames.

Overnamekandidaten zijn volgens Fidelity echter niet goedkoop, maar dat is het risico dat een bedrijf neemt als men afstapt van een conservatieve strategie. Daarnaast kunnen bedrijven volgens de analisten om de pijn te verzachten overnames financieren met eigen aandelen.

Uit onderzoek komt namelijk naar voren dat er geen verschil is met betrekking tot het creëren van aandeelhouderswaarde. De kwaliteit van de deal, de impact op de industrie en de schaal van de transactie, wegen zwaarder dan de manier waarop de deal wordt gefinancierd.

Mogelijke koersopleving

Fidelity stelt dat bedrijven ook aandeelhouderswaarde kunnen creëren door zich te focussen op hun kernactiviteiten en divisies, of activiteiten in bepaalde regio’s van de hand te doen. Volgens de analisten zijn er namelijk momenteel voldoende kopers voor dit soort aantrekkelijk geprijsde activiteiten.

Wanneer de bedrijfsactiviteiten in de komende maanden aantrekken kan dit volgens de analisten wel leiden tot een verdere stijging van de k/w-verhouding. Dit omdat in plaats van korte termijn winsten de waarde voor potentiële kopers de prijs gaat bepalen.

Als er gekeken wordt naar de k/w-verhouding stelt Fidelity vast dat aandelen niet goedkoop zijn. Een opleving van de bedrijfsactiviteiten is volgens de analisten echter nog niet ingeprijsd op de Europese aandelenmarkten. Wanneer deze activiteiten aantrekken verwacht Fidelity dat beleggers zich gaan focussen op de perspectieven voor omzetgroei in plaats van het winstniveau op korte temrijn. Daarbij sluit Fidelity niet uit dat er overnames zullen worden aangekondigd waarvan de prijzen ver boven de marktverwachtingen liggen.