Nederlandse beleggers weer bereid om risico te nemen

Schroders concludeert uit een recent uitgevoerd onderzoek dat het sentiment onder Nederlandse beleggers meer is toegenomen dan in enig ander Europees land. Dit gaat hand in hand met het feit dat deze beleggers ook meer risico durven te nemen door hun blik te werpen op aandelen, terwijl obligaties uit de gratie lijken te zijn. Daarbij houden de Nederlandse beleggers hun ogen open voor kansen in Azië.

Schroders : beleggers zien het weer helemaal zitten, toelichting Michel Vermeulen

Uit het Schroders Global Investment Trends Report 2014 blijkt dat twee op de drie beleggers in Nederland meer vertrouwen heeft voor de komende twaalf maanden dan een jaar geleden.

Schroders ondervroeg in totaal 15.700 beleggers in 23 landen wereldwijd en ziet dat Nederland op basis hiervan koploper in Europa is. In landen als Duitsland, Frankrijk en België is nog niet de helft van de beleggers optimistischer ten opzichte van een jaar geleden. Daarnaast geeft slechts 6% van de Nederlandse beleggers aan minder vertrouwen te hebben dan vorig jaar, waarmee in Europa alleen beleggers in het Verenigd Koninkrijk nog minder pessimistisch zijn.

Meer risicobereidheid

Het toegenomen optimisme heeft er tegelijkertijd voor gezorgd dat Nederlandse beleggers meer risico durven te nemen, aldus Schroders . Van de Nederlandse beleggers verwacht 80% in de komende 12 maanden te beleggen in aandelen, wat aanzienlijk meer is dan het Europees gemiddelde van 69%.

Daarnaast verwacht slechts 9% van de Nederlandse beleggers in de komende periode te beleggen in bedrijfsobligaties, schatkistpapier of schulden van opkomende markten. Hiermee schoort Nederland juist weer het laagst in Europa.

Nederlandse beleggers hebben zodoende voor dit jaar 21% vrijgehouden voor beleggingen met een hoog risico/hoog rendement, wat 5%-punt meer is dan in 2013. Nederlandse beleggers durven zodoende van alle Europese beleggers het meeste risico te nemen.

Deze aandelenbeleggingen liggen vooral buiten Europa, waarbij beleggers veel vertrouwen hebben in Azië. Van de Nederlandse beleggers verwacht maar liefst 44% dat in die markten het beste rendement te behalen is. Alleen Britse beleggers zijn optimistischer over dat werelddeel.

Tot slot geven Nederlandse beleggers in vergelijking tot andere Europese beleggers volgens Schroders aan meer bereidheid te hebben om te beleggen in Amerikaanse aandelen, wereldwijde aandelen en opkomende markten.