Schroders verwachten actie van centrale banken

De analisten van Schroders stellen dat de centrale banken momenteel aan zet zijn om een aantal concrete stappen te zetten. Zo gaat Schroders onder meer uit van een renteverlaging van de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl zij er ook op rekenen dat de Federal Reserve in de loop van 2015 zijn rente zal verhogen. Hiermee hopen zij dat de wereldwijde economische groei ook in de komende jaren zal aantrekken.

Momenteel ligt de focus van de markt vooral op de onrust in de opkomende markten en de Oekraïne, zo stelt Schroders vast. Ondanks dat houden de analisten echter vast aan hun verwachting dat 2014 in het teken zal staan van herstel. Daarnaast rekenen zij op een aantal veranderingen in het monetaire beleid, waarbij centrale banken concrete stappen zullen zetten.

De huidige verwachten van Schroders zijn nog altijd gebaseerd op een herstel van de wereldeconomie, geleid door de opkomende markten. Voor dit jaar rekenen de analisten op een groei van 3%, waar dit in 2013 nog 2,6% was.

Renteverlaging ECB

Allereerst voorziet Schroders een renteverlaging door de ECB in het tweede kwartaal van 2014. Volgens de analisten zal dit met 15 basispunten gebeuren, waarmee Draghi het economisch herstel een impuls zal moeten geven om zo de dreiging van deflatie af te wenden.

Schroders stelt dat de groei van het bruto binnenlands product van de eurozone zoals verwacht herstelt. Wel zijn de verwachtingen voor de Duitse exportgroei neerwaarts bijgesteld, terwijl de ramingen voor de periferielanden juist zijn verhoogd.

Renteverhoging Fed

Voor de Verenigde Staten verwacht Schroders dat de groei in 2014 en 2015 zal uitkomen op 3%, gebaseerd op het feit dat de recent zwakke activiteiten het gevolg zijn geweest van slechte weersomstandigheden.

Niet alle tegenvallende data uit de VS kan echter worden toegeschreven aan het slechte week. Schroders verwacht dat desondanks dat er een herstel zal zijn, doordat de huizenmarkt verbetert en de fiscale omstandigheden die drukten op de groei in 2013 vervagen.

Mede daarom verwachten de analisten dat de Fed zijn aanstaande renteverhoging in het derde kwartaal van 2015 zal doen, vanwege een versnelling in de daling van de werkloosheid. Daarnaast rekent Schroders nog altijd op een beëindiging van de kwantitatieve verruiming in oktober 2014.