Schroders verwacht uitpersing risicopremie voor aandelen

Schroders vraagt zich hardop af wat beleggers in 2014 mogen verwachten van de aandelenmarkten. In een recent onderzoeksrapport stellen zij vast dat de Verenigde Staten afstevenen op een sterkere groei en hogere rente, terwijl Europa en Japan stroef blijven presteren. Het gevolg is een hogere obligatierente, die volgens Schroders de risicopremie uit aandelen perst.

Schroders wijst erop dat in de VS de steunmaatregelen worden teruggedraaid, maar dat in de rest van de wereld de geldkranen blijven open staan. Een dergelijk krapper monetair beleid had in het verleden tot gevolg dat er verkoopsignalen voor aandelen en andere risicovollere aandelen werden afgegeven.

Schroders verwacht dat er ook nu druk zal ontstaan op de aandelenmarkten, omdat een hogere rentevergoeding op Amerikaans staatspapier tot nieuwe volatiliteit leid en de risicopremie tussen de twee activa verkleint.

Dit zal echter volgens de analisten minder dramatisch zijn dan afgelopen zomer, terwijl de rente in de VS naar verwachting ver onder de langetermijn doelstelling van de Amerikaanse overheid van 2% zal blijven. Daarbij rekent Schroders voor 2014 op een economische groei in de VS van 3,4%, wat boven de consensus is.

De analisten wijzen ook op de recente aandelenrally, die ertoe leidde dat de risicopremie daalde tot het niveau van 2011. Volgens Schroders kan dit verschil nog verder teruglopen wanneer de bedrijfswinsten sterk groeien.

Als compensatie verwacht Schroders dat beleggers mogen rekenen op inkoopprogramma’s van eigen aandelen, om zo de winst per aandeel te stuwen. Daarnaast rekenen de analisten op een toename rondom fusies en overnames.

Tot slot letten de analisten van Schroders op een geleidelijke rotatie van obligatie-achtige aandelen richting groeiaandelen. Het economisch herstel zet daarbij volgens hen cyclische aandelen weer in de schijnwerpers, waarmee de zoektocht naar rendement wordt voortgezet.

Shroders concludeert dat de voornaamste risico’s zijn afgenomen, zoals een fiscal cliff in de VS en een uiteenval van de eurozone. Een aantal risico’s blijven echter aanwezig, zoals een financiële crisis in China en een herstructurering van de Spaanse overheidsschuld.

Een andere risico die Schroders nog aanstipt is dat er een opwaarts risico is voor een hoger dan verwachte groei in zowel de VS als het Verenigd Koninkrijk, maar de balansrisico’s zijn eerder gericht op een lagere dan hogere inflatie.