Amerikanen niet voorbereid op volgende economische schok

Langzamerhand lijken de Verenigde Staten weer te herstellen van de kredietcrisis en zijn de beurzen in de afgelopen vijf jaar flink opgelopen. Analisten waarschuwen echter dat de VS niet immuun is voor de volgende economische schok, onder meer omdat Amerikanen relatief weinig spaargeld op hun bankrekening hebben staan en nog niet met pensioen kunnen.

Een recent rapport van de Employee Benefit Research Institute (EBRI) laat zien dat mensen die participeren of van plan zijn om deel te nemen aan een pensioenplan, momenteel nog onvoldoende doen.

Veel data van de Amerikaanse populatie laten weliswaar een verbetering zien, maar 36% van de Amerikaanse beroepsbevolking stelt dat zij minder dan 1000 dollar op hun bankrekening hebben staan. In 2013 was dit nog 28%.

Uit het onderzoek van EBRI blijkt dat wanneer een Amerikaan geen pensioenplan heeft, zij een verhoogd risico hebben om in de categorie te belanden van mensen die geen spaargeld hebben. De kans daarop is 73%, terwijl dit slechts 11% zou zijn met een pensioenplan.

Weinig reserves

Verder blijkt dat van alle deelnemers die gespaard hebben voor hun pensioen 38% minder dan 25.000 dollar op hun spaarrekening heeft staan. Daarnaast heeft 58% van de werkenden en 44% van de gepensioneerden in de VS problemen met de hoeveelheid schuld die zij hebben.

Daarbij is het vertrouwen onder gepensioneerden laag, ook al is het enigszins verbeterd ten opzichte van 2013. Onder de deelnemers van het onderzoek van EBRI heeft 18%vertrouwen in hun financiële positie, terwijl 37% enigszins vertrouwen hebben en 24% helemaal geen vertrouwen hebben.

Het onderzoek laat verder zien waarom Amerikanen zo weinig op hun bankrekening hebben staan. Van de werkenden zegt 53% dat de kosten voor levensonderhoud en dagelijkse uitgaven zo hoog zijn dat zij niets meer over hebben om opzij te leggen.

Analisten vragen zich dan ook hardop af wat een mogelijk volgende economisch schok zal betekenen voor de Amerikaanse bevolking, als zij minder dan 1000 dollar op hun bankrekening hebben staan.