Amerikaanse aandelen niet overgewaardeerd

Na een bull markt van vijf jaar voor de Amerikaanse aandelenmarkten vraagt vermogensbeheerder MFS zich hardop af of de piek bereikt is. Op basis van een aantal fundamentele factoren lijken aandelen volgens de analisten echter eerlijk gewaardeerd. Daarbij suggereren krappere credit spreads dat aandelen niet onder druk staan en er juist nog opwaarts potentieel aanwezig is.

De waarderingen van Amerikaanse aandelen blijven de voorpagina van de kranten in de Verenigde Staten domineren. Volgens diverse commentatoren zijn de waarderingen te hoog, vooral wanneer wordt gekeken naar de fragiele macro-economische omstandigheden.

MFS wijst er echter op dat als de huidige cijfers worden vergeleken met de twee voorgaande marktpieken, naar voren komt dat de private sector er deze keer veel beter voor staat. Hierbij wordt 9 oktober 2007 gepakt, het hoogtepunt voor de kredietcrisis, en 24 maart 2000, het hoogtepunt voor de internetbubbel.

MFS wijst onder meer op de winst per aandeel, die momenteel met 108,40 dollar aanmerkelijk hoger ligt dan in oktober 2007 (89,31 dollar) en maart 2000 (53,92 dollar). Dit terwijl de koers-winstverhouding momenteel met 17,1 nog lager ligt dan destijds in 2007 (17,5) en 2000 (28,3).

Vooruitkijkende indicatoren

Op basis van de verwachte koers-winstverhoudingen die analisten hebben afgegeven komt MFS tot de conclusie dat de markten eerlijk gewaardeerd zijn. Het gemiddelde bedraagt 14,9 en daar ligt de verwachting voor de S&P 500 ook op.

Op basis van de Shiller p/e, die momenteel op een gemiddelde ligt van 16,5, lijkt de S&P 500 echter iets overgewaardeerd aangezien deze enigszins boven dit niveau ligt.

Als er echter wordt gekeken naar dividendrendementen of de rendementen op de vrije kasstroom, komt MFS tot de conclusie dat de markten goedkoop gewaardeerd lijken.

Al met al stelt MFS op basis van de hiervoor genoemde indicatoren vast dat de Amerikaanse aandelenmarkten eerlijk gewaardeerd zijn.

Betere tijden in aantocht

Tot slot stelt MFS dat de markten voor bedrijfsobligaties wijzen erop dat er betere tijden in het vooruitzicht. Daarbij beweren sommige analisten dat het ruime beleid van de Federal Reserve ervoor gezorgd heeft dat de koersen van Amerikaanse aandelen te vors zijn opgelopen.

Volgens MFS is de markt echter niet overgewaardeerd dankzij een teveel aan liquiditeit. Daarnaast is de Fed recent wat harder geworden in zijn communicatie dan waar de markten wellicht rekening mee houden gehouden. Al met al vindt MFS dus dat Amerikaanse aandelen niet onder druk staan.