Biocartis Group NV: BIOCARTIS KONDIGT 2017 RESULTATEN EN 2018 VOORUITZICHTEN AAN

   

PERSBERICHT: GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE
Donderdag 1 maart 2018, 07:02 CET

BIOCARTIS KONDIGT 2017 RESULTATEN  EN 2018 VOORUITZICHTEN AAN 

Mechelen, België, 1 maart 2018 - Biocartis Group NV (de 'Vennootschap' of 'Biocartis'), een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek ( Euronext Brussels: BCART), kondigt vandaag zijn operationele hoogtepunten en financiële resultaten van 2017 aan, opgesteld in overeenstemming met IFRS zoals aanvaard binnen de EU, alsook geselecteerde post-periodegebeurtenissen en vooruitzichten voor 2018.

Kernboodschappen 2017 resultaten

 • Commerciële productinkomsten: stegen jaar-na-jaar met 124% tot EUR 12,7 miljoen.
 • Totale bedrijfsinkomsten: bedroegen EUR 23,1 miljoen in 2017 in vergelijking met EUR 13,8 miljoen in 2016, hetgeen een jaar-op-jaar stijging van 68% bedraagt.
 • Commercieel cartridge verbruik: steeg jaar-op-jaar met ongeveer 2,8 keer naar meer dan 71k Idylla(TM) cartridges.
 • Installed base: 258 Idylla(TM) instrumenten werden toegevoegd aan de installed based, wat het totaal bracht op bijna 650 op het einde van het jaar.
 • Test menu: vier nieuwe CE-markeringen in 2017; Idylla(TM) NRAS Mutatie Test, Idylla(TM) EGFR Mutatie Test, Idylla(TM) ctKRAS Mutatie Test en Idylla(TM) ctNRAS-BRAF Mutatie Test.
 • Kaspositie: geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen EUR 112,8 miljoen per 31 december 2017. Bovendien heeft de Vennootschap een kredietfaciliteit voor meerdere doeleinden tot zijn beschikking van EUR 27,5 miljoen waarop geen opnames gebeurd zijn per het einde van het jaar. Dat bracht het totaal aan ter beschikking zijnde middelen op ongeveer EUR 140,3 miljoen.

2018 vooruitzichten

 • Cartridge verbruik: doelstelling om het commerciële cartridge volume in 2018 te verdubbelen.
 • Installed base: behoud van de installed base groei op 250-275 nieuwe instrumentplaatsingen, hetgeen de totale installed base brengt op ongeveer 900-925 Idylla(TM) instrumenten tegen eind 2018.
 • Kaspositie: tussen EUR 50 miljoen - EUR 60 miljoen tegen eind 2018, exclusief opnames op de kredietfaciliteit voor meerdere doeleinden van de Vennootschap.

Biocartis organiseert vandaag een webcastpresentatie om 14:00 CET / 13:00 BST (UK) / 08:00 EDT (US) om de 2017 resultaten te bespreken. Klik hier voor toegang tot de live webcast. Wie aan de vraag- en antwoordsessie wil deelnemen, gelieve 5-10 minuten vóór de starttijd in te bellen op
+44 (0)330 336 9105 (standaard internationaal), gevolgd door de bevestigingscode 8419378. De webcast en telefoonconferentie zullen in het Engels gevoerd worden. Een herhaling van de webcast zal kort nadien ter beschikking zijn op de Biocartis investeerderswebsite.

Commerciële en regulatoire hoogtepunten

 • Cartridge verbruik - Gedreven door een voortdurende uitbreiding van het test menu en groei van de installed base, toonde het commerciële cartridge verbruik een sterke stijging in 2017 en groeide tot meer dan 71k Idylla(TM) cartridges. Dat vertegenwoordigt een groei van ongeveer 2,8 keer. Terwijl we een sterke performantie zagen in onze Europese directe markten, was het algemene volume lichtjes onder de verwachtingen door een tragere take-up in RoW[1]-distributiemarkten, zoals vernoemd in de Q3 business update van de Vennootschap en zoals hieronder verder toegelicht.
 • Installed base - De installed base Idylla(TM) instrumenten bedroeg bijna 650 op het einde van het jaar, gedreven door 258 nieuwe installaties in 2017. Zowel Europa als de RoW distributiemarkten vertoonden sterke nieuwe plaatsingen en droegen bij tot de meerderheid van de totale installed base groei, die aangevuld werd met eerste plaatsingen in de VS-markt tijdens H2 2017.
 • Commercialisatie in de VS - Na de oprichting van Biocartis US en het aanwerven van een kernteam in de VS in H1 2017 startten Biocartis en zijn distributiepartner Fisher Healthcare[2] de VS-commercialisatie van het Idylla(TM) platform in Q3 2017, en installeerden met succes de eerste Idylla(TM) instrumenten bij klanten in de VS.
 • Distributiemarkten RoW - Biocartis breidde in 2017 zijn commerciële footprint uit met additionele nieuwe distributieovereenkomsten in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Aziatische markten. Zoals vernoemd in de Q3 2017 business update van de Vennootschap, was de groei van het cartridge volume in RoW-markten lager dan verwacht in 2017, gedreven door verschillende factoren waaronder vertraging bij het bekomen van lokale marktautorisaties.
 • CDx - Biocartis lanceerde zijn companion diagnostics (CDx) business in het begin van 2017 met de ondertekening van een eerste CDx-samenwerking met een onbekende partner. Een tweede CDx-samenwerking werd begin december 2017 ondertekend met Amgen , een leidend biotechnologiebedrijf (NASDAQ: AMGN), voor de Idylla(TM) RAS biomarker testen, gericht op de registratie van deze testen bij de US Food and Drug Administration (FDA) als companion diagnostic test voor Amgen 's behandeling Vectibix® (panitumumab). De CDx-overeenkomst met Amgen bouwt verder op de samenwerkingen[3] tussen beide bedrijven die gericht zijn op het versnellen van RAS biomarker testing resultaten, van tot wel één maand naar, in principe, resultaten op dezelfde dag voor patiënten met uitgezaaide colorectale (darm)kanker, gebruik makend van Biocartis' Idylla(TM) platform en de Idylla(TM) RAS biomarker testen.
 • Regulatoir - In juli 2017 publiceerde de US FDA een finale lijst van toestellen die voortaan vrijgesteld zijn van de 510(k) kennisgevingsvereisten alvorens op de markt te komen. De productcodes die van toepassing zijn op het Idylla(TM) Instrument en de Idylla(TM) Console van Biocartis zijn opgenomen op deze lijst. Bijgevolg zijn Biocartis' Idylla(TM) Instrument en Idylla(TM) Console niet langer onderhevig aan de 510(k) kennisgevingsvereisten vooraleer op de VS-markt te worden gebracht voor in vitro diagnostisch gebruik met door de FDA goedgekeurde of vrijgestelde testen.

Idylla(TM) test menu hoogtepunten

 • Borstkankermenu - In 2017 initieerde Biocartis zijn testmenu voor borstkanker, de meest voorkomende kanker bij vrouwen wereldwijd[4], met de start van ontwikkeling van drie testen, allen in samenwerking met erkende partners:
 • Samenwerking LifeArc[5]: In juni 2017 kondigde Biocartis een samenwerking aan met LifeArc voor de ontwikkeling van geselecteerde moleculaire diagnosetesten voor gebruik op Biocartis' volledig geautomatiseerde Idylla(TM) platform. De eerste test die onder de samenwerking zal ontwikkeld worden is een vloeibare biopsietest gericht op de monitoring van patiënten met uitgezaaide borstkanker voor weerstand aan hun hormoonbehandeling. Voor elke geselecteerde test zal LifeArc optreden als partner voor de ontwikkeling, terwijl Biocartis verantwoordelijk zal zijn voor de commercialisatie van de testen onder zijn eigen naam.
 • Samenwerking A*STAR[6]: In juli 2017 kondigde Biocartis een verlening van zijn samenwerking met A*STAR aan, gericht op de ontwikkeling van IVD-testen voor het Idylla(TM) platform. De eerste test die gekozen werd om binnen de samenwerking te ontwikkelen, is een volledig geautomatiseerde vaste weefseltest, gericht op het ondersteunen van de optimale behandelingskeuze voor borstkankerpatiënten. Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zullen beide partijen investeren in de ontwikkeling van testen die ze samen selecteren. Voor elke geselecteerde test zal Biocartis verantwoordelijk zijn voor de commercialisatie van de testen onder eigen naam, terwijl ETPL zal optreden als ontwikkelingspartner via Singapore's Diagnostics Development Hub.
 • Samenwerking Genomic Health: Op 13 september 2017 kondigden Biocartis en Genomic Health, Inc. (NASDAQ: GHDX), de wereldwijd leidende aanbieder van op genoom-gebaseerde diagnostische testen, een exclusieve overeenkomst aan voor de ontwikkeling van een IVD-versie van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test op het Idylla(TM) platform, die lokaal uitgevoerd kan worden door laboratorium partners en in ziekenhuizen over de hele wereld. De Oncotype DX Breast Recurrence Score® test, de enige test die bewezen heeft het voordeel van chemotherapie te voorspellen, is opgenomen in alle belangrijke internationale kankerrichtlijnen en wordt momenteel beschouwd als standaardtest voor borstkanker in een vroeg stadium. De samenwerking voorziet Genomic Health van exclusieve wereldwijde rechten voor de ontwikkeling en commercialisatie van de Oncotype DX Breast Recurrence Score® test op het Idylla(TM) platform, met de optie om de samenwerking uit te breiden met additionele testen in oncologie en urologie. De tijdslijn voor ontwikkeling van de Oncotype DX® IVD test is gericht op het verschaffen van initiële toegang aan patiënten in Europa, beginnende met Frankrijk en Duitsland, in 2019. Als onderdeel van de overeenkomst deed Genomic Health een betaling van ongeveer USD 3,3 miljoen aan Biocartis. Additionele betalingen aan Biocartis zullen gemaakt worden als bepaalde mijlpalen in ontwikkeling en commercialisatie behaald worden in de toekomst. Vanaf commercialisatie zal Genomic Health royaltybetalingen voorzien aan Biocartis, gebaseerd op de netto-verkopen.
 • Colorectale (darm)kanker menu - In 2017 breidde Biocartis zijn darmkankermenu verder uit met de lancering van twee nieuwe testen en de CE-markering van drie testen, en werkte ook verder aan de ontwikkeling van de Idylla(TM) MSI (microsatellite instability[7]) Test (RUO[8]):
  • NRAS only testing: In mei 2017 voorzag Biocartis CE-markering voor de Idylla(TM) NRAS Mutatie Test die, naast de Idylla(TM) NRAS-BRAF Mutatie Test, meer flexibiliteit zal bieden, in landen waar BRAF-testing voor patiënten met uitgezaaide colorectale (darm)kanker niet terugbetaald wordt.
  • Vloeibare biopsie RAS testing: In november 2017 voorzag Biocartis CE-markering voor zijn vloeibare biopsietesten, de Idylla(TM) ctKRAS Mutatie Test en de Idylla(TM) ctNRAS-BRAF Mutatie Test (gelanceerd als RUO in maart 2017) die ontwikkeld werden onder de samenwerking met het leidend wetenschaps-en technologiebedrijf Merck KGaA KGaA[9] (Darmstadt, Duitsland, ETR: MRK). Deze samenwerking is gericht op het verbeteren van de toegang tot makkelijke, snelle en minimaal invasieve, op bloed-gebaseerde moleculaire diagnose testing voor patiënten met uitgezaaide colorectale (darm)kanker. Beide bedrijven werken nu samen om de testen commercieel ter beschikking te stellen aan medische centra[10].
  • MSI testing: Biocartis maakte in 2017 vooruitgang in de ontwikkeling van de Idylla(TM) MSI Test (RUO9), waarvan de lancering verwacht wordt in 2018. Twee studies over de performantie van de exclusief gelicensieerde nieuwe set van MSI biomarkers die onderdeel zullen uitmaken van de Idylla(TM) MSI Test (de 'MSI Biomarkers') werden gepresenteerd op het bekende 'European Society for Medical Oncology' (ESMO) congres in september 2017. Beide studies, waarvan één werd uitgevoerd in samenwerking met Merck KGaA KGaA, Darmstadt, Duitsland, tonen sterke performantie van Biocartis' MSI Biomarkers voor de detectie van MSI-status in maag- en colorectale (darm)kanker (CRC) stalen. De Idylla(TM) MSI Test (RUO) is nog een belangrijke toevoeging aan het colorectale (darm)kanker testmenu, gezien alle grote richtlijnen nu universele testing aanbevelen voor alle colorectale (darm)kankerpatiënten, en zou ook relevant kunnen worden binnen het domein van immuno-oncologie omdat MSI een zeer belangrijke onafhankelijke factor zou zijn in het voorspellen van de respons van een patiënt op bepaalde immunotherapieën[11].
 • Longkanker menu - In juni 2017 voorzag Biocartis CE-markering voor zijn vaste weefseltest, de Idylla(TM) EGFR Mutatie Test. Dit is de enige volledig geautomatiseerde CE-IVD test op de markt die alle relevante EGFR-mutaties detecteert volgende de internationale richtlijnen, en die in staat is om resultaten sneller en makkelijker[12] te produceren, gebaseerd op slechts één stukje tumorweefsel. Bovendien maakte Biocartis vooruitgang in de ontwikkeling van de Idylla(TM) ctEGFR Mutation Test (RUO), een vloeibare biopsie versie van de vaste weefseltest Idylla(TM) EGFR Mutatie Test, die gepland is voor lancering in 2018. Deze test is een belangrijke toevoeging aan het longkankermenu van Biocartis omdat vloeibare biopsie EGFR testing onderdeel uitmaakt van de richtlijnen, in situaties wanneer geen tumorweefsel ter beschikking is voor testing.
   
 • Infectieziekten - Op 5 september 2017 verleende de US FDA 510(k) clearance[13] voor het Idylla(TM) Respiratory (IFV-RSV) Panel, ontwikkeld door Biocartis' strategische partner Janssen Diagnostics, LLC ('Janssen'). Het Idylla(TM) Respiratory (IFV-RSV) Panel is bedoeld voor de detectie van diverse stammen van het Influenza Virus (IFV) en het Respiratoir Syncyticaal Virus (RSV). Dit is de eerste test op het Idylla(TM) platform die clearance ontving van de US FDA, hetgeen opnieuw een belangrijke mijlpaal was en nog een bijkomende validatie toevoegt aan de kwaliteit van Biocartis' productaanbod.

Organisationele en operationele hoogtepunten

 • Nieuwe CEO - Op 1 september 2017 startte Herman Verrelst als nieuwe CEO van Biocartis. Herman is een geroutineerd executive en seriële ondernemer met een bewezen internationaal commercieel track-record in moleculaire diagnostiek. Voordat hij Biocartis vervoegde, was hij actief als Vice President en General Manager van de afdeling 'Genomics and Clinical Applications' van Agilent Technologies . ( NYSE : A).
 • Team uitbreiding - Biocartis duidde in april 2017 Vishal Sikri aan als General Manager in de VS. Voordat hij bij Biocartis aan de slag ging, was Vishal actief als Managing Director en VP Commercial Operations verantwoordelijk voor alle globale commerciële activiteiten van Sysmex Inostics, de moleculaire diagnose divisie van Sysmex Corporation (TYO: 6869). Bovendien werd in december 2017 Benoit Devogelaere aangeduid als Chief Technology Officer van Biocartis. Voordat hij Biocartis vervoegde was Benoit actief als Product Marketing Expert binnen de 'Genomics and Clinical Applications' afdeling van Agilent Technologies en R&D Manager van Cartagenia NV, een bedrijf voor diagnostische software die overgenomen werd door Agilent Technologies . in 2016.
 • Cartridge productie - Er werd sterke vooruitgang geboekt in 2017 in de bouw van een tweede cartridgeproductielijn die voor een additionele jaarlijkse capaciteit van 1 miljoen Idylla(TM) cartridges zou moeten zorgen. De validatie van deze productielijn werd geïnitieerd met de bedoeling om commerciële productie op te starten eind 2018.

Financiële hoogtepunten

 • Inkomsten uit productverkopen - De totale productverkopen bedroegen EUR 12,9 miljoen in 2017 (EUR 6,8 miljoen in 2016), wat een jaar-op-jaar groei vertegenwoordigt van 91% gedreven door zowel hogere Idylla(TM) systeem verkopen (EUR 4,6 miljoen in 2017 versus EUR 2,8 miljoen in 2016) en Idylla(TM) cartridge verkopen (EUR 8,3 miljoen in 2017 versus EUR 4,0 miljoen in 2016). Commerciële productverkopen stegen jaar-op-jaar met 124% tot EUR 12,7 miljoen in 2017 van EUR 5,7 miljoen in 2016, als resultaat van o.a. hoger commercieel cartridge verbruik bij klanten.
 • Totale bedrijfsinkomsten - Gedreven door gestegen inkomsten uit productverkopen, inkomsten uit samenwerkingen (EUR 7,7 miljoen in 2017) en inkomsten uit subsidies, bedroegen de totale bedrijfsinkomsten EUR 23,1 miljoen in 2017 versus 13,8 miljoen in 2016, een stijging van 68%.
 • Kapitaalophaling - In november 2017 haalde Biocartis op succesvolle wijze EUR 80 miljoen bruto-opbrengsten op door middel van een private plaatsing via een versnelde orderboekprocedure van 6,4 miljoen nieuwe aandelen (ongeveer 14,33% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap).
 • Schuldfinanciering - Einde Q3 2017 kwam Biocartis tot een overeenkomst met KBC en BNP Paribas Ageas om de EUR 25 miljoen kredietfaciliteit voor meerdere doeleinden van de Vennootschap (gedeeltelijk onder garantie door de Vlaamse overheid) te vervangen door een nieuwe kredietfaciliteit voor meerdere doeleinden van EUR 27,5 miljoen[14] (niet gedekt door een overheidsgarantie). Per 31 december 2017 werden geen opnames gedaan op deze kredietfaciliteit.
 • Kasstroom - De kasstroom van Biocartis uit operationele- en investeringsactiviteiten bedroeg EUR -45,7 miljoen in 2017, in vergelijking met EUR -62,7 miljoen in 2016, voornamelijk gedreven door een verbeterd operationeel resultaat, lagere investeringen in werkkapitaal en minder kapitaalsuitgaven. Gezien de kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2017 EUR 75,3 miljoen bedroeg, kwam de totale netto kasstroom van 2017 op EUR 29,5 miljoen.
 • Kaspositie - De kaspositie van Biocartis per 31 december 2017 bedroeg EUR 112,8 miljoen in vergelijking met EUR 83,2 miljoen per 31 december 2016.
 • Meer details - zie 'kerncijfers voor 2017' hieronder voor meer details over de 2017 financiële cijfers.

  
Herman Verrelst, Chief Executive Officer van Biocartis, gaf volgend commentaar op de 2017 resultaten: "2017 was een transitiejaar voor Biocartis, waar verder momentum werd opgebouwd met commercialisatie inspanningen gericht op de ondersteuning van de verdere wereldwijde adoptie van het Idylla(TM) platform. Het belangrijkste hierin was de aankondiging in maart om onze eigen middelen te focussen op oncologie, gedreven door een sterke tractie in deze markt, en om de uitbreiding van het Idylla(TM) test menu via samenwerkingen met farmaceutische bedrijven, ontwikkelingspartners en derde-partij diagnostische testontwikkelaars te versnellen. De samenwerkingen die we in 2017 tekenden als onderdeel van deze strategie, genereerden substantiële inkomsten bovenop een sterke groei van de productinkomsten. Nog een belangrijke gebeurtenis was de succesvolle lancering van het Idylla(TM) platform in de VS. Het winnen van commerciële tractie in deze markt zal een belangrijke stimulans zijn voor de inkomsten van ons bedrijf in de toekomst, hetgeen Biocartis nog aantrekkelijker zal maken als partner voor farmaceutische en diagnostische testontwikkelaars. Terwijl we zeer positieve feedback van onze klanten en partners blijven ontvangen over de kwaliteit en performantie van het Idylla(TM) platform, kijk ik ernaar uit om samen met het team te werken op de executie van onze plannen in 2018, die alvast beloven om er opnieuw een spannend jaar van te maken voor Biocartis!"

Gebeurtenissen na de rapporteringsperiode

 • Tweede CDx samenwerking Amgen - Op 9 januari 2018 kondigde Biocartis een nieuwe companion diagnostic (CDx) ontwikkelingssamenwerking aan met Amgen , een leidend biotechnologiebedrijf (NASDAQ: AMGN), gericht op de ontwikkeling van Idylla(TM) CDx biomarker testen voor een nieuwe oncologische compound voor de behandeling van bepaalde vaste tumoren.      
 • Samenwerking Immunexpress - Op 24 januari 2018 kondigden Biocartis en Immunexpress Pty Ltd ('Immunexpress'), een bedrijf actief in host responses moleculaire diagnostiek, een samenwerkingsovereenkomst aan gericht op de ontwikkeling en commercialisatie van de Immunexpress' SeptiCypte(TM) test voor gebruik op het Idylla(TM) platform. De SeptiCyte(TM) LAB test, die recent 510(k) clearance ontving van de US FDA voor gebruik op een manueel PCR (Polymerase Chain Reaction) instrument, helpt in de differentiatie van infectie-positieve (sepsis) versus infectie-negatieve (SIRS[15]) systemische inflammatie bij kritisch zieke patiënten op hun eerste opnamedag bij de spoeddiensten. Onder de samenwerking zullen beide partijen de samen de SeptiCyte(TM) Idylla(TM) test ontwikkelen, terwijl Immunexpress de commercialisatie zal leiden met een initiële focus op de VS en Europese markten.
 • US R&D-center - Op 1 maart 2018 kondigde Biocartis de oprichting aan van een R&D-center in de VS als resultaat van een overdracht van de R&D-werknemers, van Idylla(TM)-gerelateerde assets voor testontwikkeling en van testen van Janssen Diagnostics (onderdeel van Janssen Pharmaceuticals, Inc.). Met de oprichting van dit R&D-center in de VS ondersteunt Biocartis de uitvoering van zijn strategie, die gericht is op de versnelde uitbreiding van zijn menu aan testen op het Idylla(TM) platform, voornamelijk door samenwerkingen rond Companion Diagnostics (CDx) en testontwikkeling.
 • EIB financieringsfaciliteit - Op 1 maart 2018 kondigde Biocartis aan een schuldfinancieringsfaciliteit van EUR 24 miljoen verkregen te hebben van de Europese Investeringsbank. De financieringsfaciliteit wordt ondersteund door InnovFin - EU Finance for Innovators' Infectious Diseases Finance Facility, met de financiële steun van de Europese Unie onder zijn onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020. Deze financiering kan gebruikt worden om verdere investeringen in diagnostische oplossingen voor infectieziekten tot 50% te co-financieren.

Update test menu
Om efficiënt de aangekondigde en nieuwe partnerschappen te kunnen uitvoeren die de Vennootschap verwacht te kunnen afsluiten in de nabije toekomst, herorganiseerde Biocartis zijn testontwikkelingsunit, besloot het om zijn interne testontwikkelingscapaciteiten uit te breiden (inclusief o.a. de oprichting van een R&D-center in de VS) en herprioritiseerde het zijn middelen over zijn portfolio aan ontwikkelingsprojecten. Dit resulteerde in een verschuiving van lanceringsdata van sommige interne testontwikkelingsprojecten om aan externe engagementen tegemoet te komen.
Gebaseerd op de feedback van Belangrijke Opinieleiders (KOLs) en een uitgebreide marktanalyse evalueerde Biocartis het commercieel potentieel van de Next-Generation Sequencing (NGS) FFPE[16] staalvoorbereidings- en  targetverrijkingscapaciteiten van de Vennootschap op Idylla(TM) (de 'Idylla(TM) NGS Prep Panels'), om zijn menu van Idylla(TM) qPCR[17] testen zal aanvullen. Er werd prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van een kanker hotspot NGS Prep Panel ter aanvulling van het Idylla(TM) longkankermenu, gezien het klinische nut van deze multigenoom panels voor dit kankertype momenteel steeds meer aanvaard worden in de internationale klinische richtlijnen. Niet-kleine-cel longkanker is een zeer vaak voorkomend en dodelijk type kanker. Dat maakt het van groot belang voor farmaceutische bedrijven die diverse soorten therapieën voor dit type kanker aan het ontwikkelen zijn, waarvan velen hiervan een CDx test zullen vereisen. Het gebruiksgemak en de kostefficiëntie van de Idylla(TM) NGS Prep Panels zullen het makkelijker maken om meer van deze therapieën tot bij de patiënt te krijgen. Zo zal dit bijdragen tot het meer aantrekkelijk maken van het Idylla(TM) platform voor de eindgebruikers in het laboratorium, en zal het opportuniteiten bieden voor meer samenwerkingen met farmaceutische bedrijven. Een geactualiseerde versie van de Idylla(TM) test menu roadmap is bijgevoegd in de bedrijfspresentatie van de Vennootschap, die hier te vinden is.

Vooruitzichten 2018

 • Installed base - Behoud van de installed base groei op 250-275 nieuwe instrument plaatsingen, hetgeen de totale installed base brengt op ongeveer 900-925 Idylla(TM) instrumenten tegen einde 2018.
 • Menu uitbreiding:
  • Colorectale (darm)kanker: Lancering van de Idylla(TM) MSI Test (RUO[18]), gericht op de differentiatie van MSI in alle colorectale (darm)kankerpatiënten volgens de recent geactualiseerde richtlijnen in H2 2018 en indiening van het Idylla(TM) RAS PMA (Pre-Market Approval) documentatie bij de US FDA rond het einde van het jaar, onderhevig aan feedback n.a.v. interacties met de US FDA;
  • Longkanker: Lancering van de Idylla(TM) ctEGFR Test (RUO), een vloeibare biopsie versie van de Idylla(TM) EGFR Mutatie Test, en CE-markering van de vaste weefseltest Idylla(TM) BRAF Mutation Test, die zal gevalideerd worden voor therapieselectie in BRAF-positieve patiënten met niet-kleine cellen longkanker, beiden in H2 2018; en
  • Borstkanker: Lancering van de Idylla(TM) ctESR1 (RUO) test, een vloeibare biopsietest gericht op de monitoring van uitgezaaide borstkankerpatiënten voor weerstand tegen hormoonbehandeling, die ontwikkeld wordt in samenwerking met LifeArc in H2 2018.
 • Commercieel cartridge verbruik - Jaarlijks commercieel cartridge verbruik in 2017 is gericht op de verdubbeling in vergelijking met het 2017 volume.
 • Kaspositie - Beoogde kaspositie tussen EUR 50 miljoen - EUR 60 miljoen tegen eind 2018, exclusief opnames op de kredietfaciliteit voor meerdere doeleinden van de Vennootschap.

      
Kerncijfers 2017
De tabellen hieronder tonen een overzicht van de kerncijfers en een opsplitsing van de bedrijfsinkomsten van 2017. De geconsolideerde winst- en verliesrekening, de balans, het kasstroomoverzicht en het geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen van Biocartis Group NV is terug te vinden onder 'Financiële informatie' op het einde van dit persbericht.

Kerncijfers (EUR 1.000) 2017 2016 % Verandering
Totale bedrijfsinkomsten 23.110 13.772 68%
 Kostprijs van verkopen -8.673 -5.701 52%
 Uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling -39.594 -42.091 -6%
 Marketing & distributiekosten -11.600 -10.324 12%
 Algemene & administratieve kosten -6.832 -5.827 17%
Bedrijfskosten -66.699 -63.943 4%
Bedrijfsresultaat -43.589 -50.171 -13%
Netto financieel resultaat -1.736 -586 196%
Inkomstenbelasting 3.365 980 243%
Netto resultaat -41.960 -49.777 -16%
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -41.405 -53.312 -22%
Kasstroom uit investeringsactiviteiten -4.320 -9.342 -54%
Kasstroom uit financieringsactiviteiten 75.256 41.804 80%
Netto kasstroom 29.531 -20.850 -242%
Geldmiddelen en kasequivalenten1 112.765 83.247 35%
Financiële schulden 35.388 31.407 13%

    1 Inclusief EUR 1,2 miljoen aan restricties onderhevige geldmiddelen (als garantie voor KBC Lease financiering)

Bedrijfsinkomsten (EUR 1.000) 2017 2016 % Verandering
Inkomsten uit samenwerkingen 7.739 5.278 47%
  Idylla(TM) systeem verkopen 4.620 2.752 68%
  Idylla(TM) cartridge verkopen 8.316 4.015 107%
Inkomsten uit productverkopen 12.936 6.767 91%
Inkomsten uit diensten 282 53 432%
Totale inkomsten 20.957 12.098 73%
Subsidies en andere inkomsten 2.153 1.674 29%
Totale bedrijfsinkomsten 23.110 13.772 68%


Inkomsten uit productverkopen per type (EUR 1.000) 2017 2016 % Verandering
  Commerciële inkomsten 12.748 5.691 124%
  Inkomsten uit onderzoek & ontwikkeling 187 1.076 -83%
Totale inkomsten uit productverkopen 12.936 6.767 91%

Winst- en verliesrekening

Inkomsten uit samenwerkingen stegen jaar-op-jaar met 47% tot EUR 7,7 miljoen in 2017, gedreven door een hoger bedrag aan ontvangen mijlpaalbetalingen (totaalbedrag van EUR 2,5 miljoen in 2017) en gestegen inkomsten uit R&D-diensten (EUR 0,3 miljoen in 2017) in combinatie met vooruitbetaalde inkomsten uit licenties die min of meer op hetzelfde niveau bleven van 2016 (EUR 4,6 miljoen in 2017). Inkomsten uit productverkopen bedroegen EUR 12,9 miljoen in 2017 versus EUR 6,8 miljoen in 2016 ten gevolge van zowel hogere cartridge als systeem verkopen.  
Inkomsten uit subsidies en andere inkomsten bedroegen EUR 2,2 miljoen in 2017, hetgeen een jaar-op-jaar verhoging van 29% vertegenwoordigt, voornamelijk door de erkenning van hogere R&D project ondersteunings- en trainingsubsidies gerelateerd aan de realisatie van een tweede cartridge productielijn. Bovendien ontving Biocartis in maart 2017 een subsidie van EUR 750k van VLAIO[19] om Biocartis' lopende 'microsatellite instability' (MSI) en onderzoeksprogramma rond mutatieload in samenwerking met Prof. Diether Lambrechts (VIB - KU Leuven Centrum voor Kankerbiologie, België) te ondersteunen.
Bovenstaande elementen resulteerden in totale bedrijfsinkomsten voor Biocartis in 2017 ten belope van EUR 23,1 miljoen versus EUR 13,8 miljoen in 2016, wat een stijging met 68% vertegenwoordigt.
De totale bedrijfskosten in 2017 bedroegen EUR 66,7 miljoen versus EUR 63,9 miljoen in 2016, een stijging met 4%. Dit omvat de kostprijs van verkopen ten belope van EUR 8,7 miljoen in 2017 in vergelijking met EUR 5,7 miljoen in 2016 ten gevolge van een algemene stijging in commerciële productvolumes. Bedrijfskosten exclusief de kostprijs van verkopen bedroegen 58,0 miljoen in 2017 versus EUR 58,2 miljoen in 2016 als resultaat van een daling in kosten voor onderzoek & ontwikkeling ('O&O') die gecompenseerd wrden door hogere uitgaven voor marketing & distributie en door hogere algemene & administratieve uitgaven ('A&A').
Uitgaven voor O&O bedroegen EUR 39,6 miljoen in 2017 versus EUR 42,1 miljoen in 2016. Dit vertegenwoordigt een jaar-op-jaar daling van ongeveer 6% gedreven door o.a. lagere uitgaven voor personeel en onderaannemingen alsook afschrijvingskosten die gedeeltelijk gecompenseerd werden door hogere Idylla(TM) platform en cartridge prototype kosten en gestegen uitgaven voor bedrijfsfaciliteiten en externe adviezen. Uitgaven voor marketing en distributie bedroegen EUR 11,6 miljoen in 2017 in vergelijking met EUR 10,3 miljoen in 2016, een jaar-op-jaar stijging van ongeveer 12%. Deze stijging is het gevolg van bijkomende bedrijfsuitgaven m.b.t. de commercialisatie in de VS van het Idylla(TM) platform, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door lagere verkoops- en promotionele uitgaven en externe adviezen. Algemene & administratieve uitgaven bedroegen EUR 6,8 miljoen in 2017 in vergelijking met EUR 5,8 miljoen in 2016, hetgeen een jaar-op-jaar stijging van ongeveer 17% betekent, dit als resultaat van hogere personeelskosten (inclusief kosten gerelateerd aan op aandelen gebaseerde verloningen) en externe adviezen.
Bovenstaande elementen resulteerden in een bedrijfsresultaat in 2017 van EUR -43,6 miljoen in vergelijking met EUR -50,2 miljoen in 2016, een jaar-op-jaar verbetering van ongeveer 13%.
De netto financiële uitgaven bedroegen EUR 1,7 miljoen in 2017 in vergelijking met EUR 0,6 miljoen in 2016. Deze stijging is gedreven door onder andere hogere financiële kosten voor schuldfinanciering die verkregen werden mid-2016 en die nu volledig in rekenschap genomen werden op basis van een volledig jaar. Gezien de Vennootschap geen belastbaar inkomen had in 2017, bestaat de inkomstenbelasting uit erkende onderzoek & ontwikkelings- belastingkredieten in België. Deze stegen tot EUR 3,4 miljoen in 2017 versus EUR 1,0 miljoen in 2016 ten gevolge van onder andere een aangepaste fiscale behandeling van erkende O&O belastingkredieten met betrekking tot specifieke historische IP-investeringen.
Als resultaat van het bovenstaande bedroeg het nettoresultaat voor het jaar 2017 EUR -42,0 miljoen in vergelijking met EUR -49,8 miljoen in 2016.     

Balans

In 2017 stegen de vaste activa met EUR 3,1 miljoen tot EUR 26,2 miljoen, gedreven door toevoegingen van
EUR 7,4 miljoen en afschrijvingen voor de periode ten belope van EUR 4,3 miljoen. Toevoegingen bestonden voornamelijk uit nieuwe productieapparatuur met betrekking tot de cartridge productie faciliteiten alsook uit kapitalisatie van Idylla(TM) systemen die bij klanten werden geplaatst onder leasing- of huurcontracten, en uit instrumenten voor interne noden.Voorraden bedroegen EUR 9,1 miljoen per einde 2017 in vergelijking met EUR 9,8 miljoen per einde 2016. Deze jaar-op-jaar daling werd gedreven door lagere voorraden van grondstofmaterialen en half-afgewerkte producten, die gedeeltelijk gecompenseerd werden door hogere voorraden van afgewerkte producten. Handelsvorderingen stegen tot EUR 6,9 miljoen per einde van het jaar 2017 (EUR 2,9 miljoen einde 2016) ten gevolge van onder andere voor facturaties aan strategische partners in Q4 in het kader van nieuwe samenwerkingen, alsook door hogere algemene commerciële volumeverkopen op het einde van de periode.
De geldmiddelen en kasequivalenten van de Vennootschap bedroegen eind 2017 EUR 112,8 miljoen in vergelijking met EUR 83,2 miljoen eind 2016. De totale financiële schulden bedroegen EUR 35,4 miljoen per einde 2017 versus EUR 31,4 miljoen per einde 2016, hetgeen een stijging vertegenwoordigt met EUR 4,0 miljoen. Deze stijging was voornamelijk toe te schrijven aan gestegen opnames op lease financieringsfaciliteiten om de lopende uitbreiding van de cartridge productiefaciliteiten te financieren, alsook aan de toevoeging van gekapitaliseerde interest op achtergestelde leningen van de Vennootschap.  
Handelsvorderingen eind 2017 bedroegen EUR 5,6 miljoen, hetgeen een daling vertegenwoordigt met EUR -0,7 miljoen in vergelijking met de EUR 6,3 miljoen die verschuldigd was eind 2016. Uitgestelde inkomsten stegen in 2017 tot EUR 2,8 miljoen (EUR 2,1 miljoen eind 2016) ten gevolge van de betalingen ontvangen in het kader van nieuwe samenwerkingen die in 2017 werden getekend, alsook de toevoeging van subsidies.

Kasstroom

De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg EUR -41,4 miljoen in 2017 in vergelijking met EUR -53,3 miljoen in 2016 gedreven door een verbeterd bedrijfsresultaat voor de periode, in combinatie met lagere investeringen in werkkapitaal over 2017 in vergelijking met 2016.
De kasstroom uit investeringsactiviteiten in 2017 bedroeg EUR -4,3 miljoen in vergelijking met EUR -9,3 miljoen in 2016 en omvatte voornamelijk kapitalisatie van Idylla(TM) systemen en hogere investeringen in immateriële vaste activa die voornamelijk bestonden uit software en IP-licenties.
De kasstroom uit financieringsactiviteiten in 2017 bedroeg EUR 75,3 miljoen in vergelijking met EUR 41,8 miljoen in 2016 en bestaat voornamelijk uit de netto-opbrengsten van de kapitaalsverhoging in november 2017 die gedeeltelijk gecompenseerd werd door enkele aflossingen van leningen.
Als een gevolg van bovenstaande elementen bedroeg de totale netto kasstroom in 2017 EUR 29,5 miljoen in vergelijking met EUR -20,9 miljoen in 2016.

Financiële kalender 2018

 • 1 maart 2018             Jaarresultaten 2017
 • 5 april 2018               Publicatie Jaarverslag 2017
 • 26 april 2018             Q1 2018 Business Update
 • 11 mei 2018              Algemene Aandeelhoudersvergadering Biocartis Group NV
 • 6 september 2018      H1 2018 resultaten
 • 15 november 2018     Q3 2018 Business Update

Webcast en presentatie
Biocartis organiseert een conference call met live webcast om de 2016 resultaten voor te stellen, gevolgd door een vraag- en antwoordsessie. Deze gaat vandaag door, op 1 maart 2018 om 14:00 CET / 13:00 BST (VK) / 08:00 EDT (VS). Klik hier voor toegang tot de webcast. Wie wil deelnemen in de vraag- en antwoordsessie, gelieve in te bellen op +44 (0)330 336 9105 (standaard internationaal) met bevestigingscode 8419378. Een herhaling van de webcast zal kort nadien ter beschikking zijn op de Biocartis website (onder 'investeerders').

Financiële informatie
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld in overeenstemming met IFRS, zoals aanvaard binnen de EU. De financiële informatie opgenomen in dit persbericht is een uittreksel uit de volledige IFRS geconsolideerde financiële jaarrekening, die gepubliceerd zal worden op 5 april 2018. De commissaris, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d'Entreprises, vertegenwoordigd door Gert Vanhees, heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correctie hebben aan het licht gebracht die in de boekhoudkundige informatie, opgenomen in dit persbericht, zou moeten doorgevoerd worden.


Geconsolideerde resultatenrekening

   Voor het jaar eindigend op 31 december,
In EUR 000   2017   2016
       
Opbrengsten      
Inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten   7.739   5.278
Omzet uit de verkoop van producten   12.936   6.767
Omzet uit de verkoop van diensten   282   53
    20.957   12.098
Overige bedrijfsopbrengsten      
Subsidies en andere opbrengsten   2.153   1.674
       
Totaal bedrijfsopbrengsten   23.110   13.772
       
Bedrijfskosten      
Kostprijs van de verkopen   -8.673   -5.701
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling   -39.594   -42.091
Marketing- en distributiekosten   -11.600   -10.324
Algemene en administratieve kosten   -6.832   -5.827
    -66.699   -63.943
       
Bedrijfsverlies van de periode   -43.589   -50.171
       
Financiële opbrengsten   -2   86
Financiële kosten   -1.714   -674
Wisselkoerswinst/(verlies), netto   -20   2
Financieel resultaat, netto   -1.736   -586
       
Verlies van de periode voor belastingen uit voorgezette bedrijfsactiviteiten   -45.325   -50.757
Inkomstenbelastingen   3.365   980
Verlies van de periode na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten   -41.960   -49.777
        
Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten   0   0
     
Verlies van de periode   -41.960   -49.777
     
Toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap -41.960   -49.777
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen     
     
Winst per aandeel     
Gewoon en verwaterd verlies per aandeel uit voorgezette activiteiten   0,93   1,21


   Voor de jaren eindigend op 31 december,
In EUR 000   2017   2016
       
Verlies van het boekjaar   -41.960   -49.777
       
Actuariële winst (verlies) op toegezegde pensioenplannen   45   19
Impact belastingen van actuariële winst (verlies)   -15   -6
     
Totaal verlies van het boekjaar   -41.930 0 -49.764
     
Toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap   -41.930   -49.764
Toerekenbaar aan minderheidsbelangen   0   0

Geconsolideerde balans

    Per 31 december,
In EUR 000   2017   2016
        
Activa      
        
  Vaste activa      
  Immateriële vaste activa   10.267   9.921
  Materiële vaste activa   26.199   23.088
  Financiële deelnemingen   5.052   5.052
  Overige vorderingen op lange termijn   11   11
  Uitgestelde belastingvorderingen   6.572   3.090
     48.102   41.162
        
  Vlottende activa      
  Voorraden   9.060   9.829
  Handelsvorderingen   6.892   2.935
  Overige vorderingen   2.856   2.201
  Overige vlottende activa   1.517   1.932
  Geldmiddelen en kasequivalenten*   112.765   83.246
     133.090   100.143
        
  Totale activa   181.191   141.305
        
Eigen vermogen en schulden      
        
  Kapitaal en reserves      
  Wettelijk geplaatst kapitaal   511   446
  Aanpassing historisch geplaatst kapitaal   -221.232   -221.232
  Uitgiftepremie   630.670   554.065
  Op aandelen gebaseerde verloningsreserve   2.381   1.716
  Overgedragen verlies   -280.046   -238.088
  Niet-gerealiseerde resultaten   -45   -19
  Totaal eigen vermogen toerekenbaar aan eigenaars van de Vennootschap   132.239   96.889
        
  Schulden op lange termijn      
  Voorzieningen   16   47
  Financiële schulden   31.359   27.709
  Over te dragen opbrengsten   10   142
  Toe te rekenen kosten   1.767   1.610
     33.152   29.508
        
  Schulden op korte termijn      
  Financiële schulden   4.029   3.698
  Handelsschulden   5.555   6.293
  Over te dragen opbrengsten   2.777   1.963
  Overige schulden op korte termijn   3.439   2.954
     15.800   14.908
      
Totaal eigen vermogen en schulden   181.191   141.305
      
  * Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten per 31 december 2017 EUR 1,2 miljoen in pand gegeven geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

   Voor de jaren eindigend op 31 december,
In EUR 000   2017   2016
Bedrijfsactiviteiten      
       
Verlies van het boekjaar   -41.960   -49.777
       
Aanpassingen voor      
Afschrijvingen en waardeverminderingen   5.096   4.848
Bijzondere waardeverminderingen   0   207
Belastingopbrengsten in winst en verlies   -3.365   -980
Financieel resultaat, netto   1.736   813
Nettobeweging in voorzieningen voor pensioenen   -31   47
Op aandelen gebaseerde betalingen   665   371
Niet-gerealiseerde resultaten   -38   -28
       
Wijzigingen in werkkapitaal      
Nettobeweging in voorraden   769   -3.991
Nettobeweging in handelsvorderingen en overige vorderingen en overige vlottende activa   -4.197   1.105
Nettobeweging op handelsschulden en overige schulden op korte termijn   -95   -2.659
Nettobeweging in over te dragen opbrengsten   682   -3.049
Betaalde interesten & andere financiële kosten   -562   -105
    -41.300   -53.198
Betaalde belasting   -105   -114
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten   -41.405   -53.312
       
Investeringsactiviteiten      
Ontvangen interesten   -2   79
Aankopen van materiële vaste activa   -3.157   -9. 123
Aankopen van immateriële vaste activa   -1.161   -1.927
Opbrengsten uit sale-and-lease-back van materiële vaste activa   0   1.629
Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -4.320   -9.342
       
Financieringsactiviteiten      
Opbrengsten uit leningen   0   15.000
Opbrengsten uit de lease financieringen van materiële vaste activa   0   3.978
Opbrengsten uit de uitgifte van gewone aandelen, na aftrek van transactiekosten   76.669   31.398
Aflossing van leningen   -1.375   -8.539
Bankkosten   -38   -33
Kasstroom uit financieringsactiviteiten   75.256   41.804
     
Netto stijging (daling) van geldmiddelen en kasequivalenten   29.531   -20.850
     
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode   83.246   104.087
Impact van wisselkoersschommelingen op het saldo van de geldmiddelen in vreemde valuta   -12   10
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode*   112.765   83.247
* Geldmiddelen en kasequivalenten bevatten per 31 december 2017 EUR 1,2 miljoen in pand gegeven geldmiddelen gerelateerd aan de KBC Lease financiering.  

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen

    Toerekenbaar aan de eigenaars van de Vennootschap
In EUR 000     Maatsch-
appelijk kapitaal
  Historische
aan-
passingen
maatsch-
appelijk kapitaal
  Uitgifte-
premie
  Op aandelen
gebaseerde
verlonings-
reserve
  Actuariële winst
(verlies) op
toegezegde
pensioen-
plannen
  Over-
gedragen
verlies
  Totaal eigen
vermogen
toerekenbaar aan
de eigenaars van
de Vennotschap
  Totaal eigen vermogen
Balans per 1 januari 2016     405   -221.232   522.707   1.345   0   -188.310   114.916   114.916
Verlies van het boekjaar                -49.777   -49.777   -49.777
Niet-gerealiseerde resultaten              -19     -19   -19
Totaal resultaat van het boekjaar     0   0   0   0   -19   -49.777   -49.796   -49.796
Uitgifte aandelen - uitoefening van aandelenopties op 7 april 2016          366         366   366
Uitgifte aandelen - private plaatsing 21 november 2016     41     32.634         32.675   32.675
Kost m.b.t. private plaatsing          -1.642         -1.642   -1.642
Op aandelen gebaseerde verloningskosten            371       371   371
Balans per 31 december 2016     446   -221.232   554.065   1.716   -19   -238.088   96.889   96.889
                             
Balans per 1 januari 2017     446   -221.232   554.065   1.716   -19   -238.088   96.889   96.889
Verlies voor de periode                   -41.960   -41.960   -41.960
Niet-gerealiseerde resultaten                 -26   0   -25   -25
Totaal resultaat van het boekjaar     0   0   0   0   -26   -41.960   -41.985   -41.985
Op aandelen gebaseerde verloningskosten            665       665   665
Uitgifte aandelen - uitoefening van aandelenopties op 5 oktober 2017          176         176   176
Uitgifte aandelen - private plaatsing 28 november 2017     64     79.936         80.000   80.000
Kost m.b.t. private plaatsing          -3.771         -3.771   -3.771
Uitgifte aandelen - uitoefening van aandelenopties op 21 december 2017          264         264   264
Geconsolideerd wissel-
koersverschillen
               2   2   2
Balans per 31 december 2017     511   -221.232   630.670   2.381   -45   -280.046   132.240   132.240

--- EINDE ---

Meer informatie:
Renate Degrave
Manager Corporate Communications & Investor Relations
e-mail   rdegrave@biocartis.com
tel         +32 15 631 729
gsm      +32 471 53 60 64 

Over Biocartis 
Biocartis ( Euronext Brussels: BCART) is een innovatief bedrijf in de moleculaire diagnostiek (MDx), dat diagnostische oplossingen van de nieuwste generatie aanbiedt om de klinische praktijk te verbeteren ten voordele van de patiënt, clinici, kostendragers en de sector. Het Idylla(TM) MDx systeem van Biocartis is een volledig geautomatiseerd, staal-tot-resultaat real-time PCR-systeem (Polymerase Chain Reaction ofwel Polymerasekettingreactie) dat accurate, zeer betrouwbare moleculaire informatie verstrekt op basis van nagenoeg elk biologisch staal, in nagenoeg elke omgeving. Biocartis lanceerde het Idylla(TM) platform in 2014. Biocartis ontwikkelt en commercialiseert een snel uitbreidend testmenu dat belangrijke onvoldane klinische behoeften in oncologie en infectieziekten beantwoordt. Deze domeinen zijn respectievelijk het snelst groeiende en het grootste segment van de wereldwijde MDx-markt. Vandaag biedt Biocartis veertien oncologietesten en twee infectieziektentesten aan in Europa. Meer informatie op www.biocartis.com. Persfoto's vindt  u hier. Volg ons op Twitter: @Biocartis_.

Biocartis en Idylla(TM) zijn geregistreerde handelsmerken in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen. Het Biocartis handelsmerk en logo en het Idylla(TM) handelsmerk en logo zijn handelsmerken van en worden gebruikt door Biocartis. Dit persbericht is niet bedoeld voor distributie, rechtstreeks of onrechtstreeks, in enige jurisdictie waar dit onwettig zou zijn. Ieder die dit persbericht leest, dient zich te informeren over zulke beperkingen en dient zulke beperkingen na te leven. Biocartis neemt geen verantwoordelijkheid voor enige inbreuk van enige dergelijke beperkingen door eender wie. Gelieve de product-etikettering te raadplegen voor het toepasselijke bedoeld gebruik van ieder individueel Biocartis product. Dit persbericht vormt geen aanbod of uitnodiging voor de verkoop of aankoop van effecten in eender welke jurisdictie. Effecten van Biocartis mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de United States Securities and Exchange Commission of een uitzondering van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd.

Toekomstgerichte verklaringen
Bepaalde verklaringen, overtuigingen en opinies in dit persbericht zijn naar de toekomst gericht, en geven de huidige verwachtingen en projecties weer van de Vennootschap of, in voorkomend geval, de bestuurders of het management van de Vennootschap, betreffende toekomstige gebeurtenissen zoals de resultaten van de Vennootschap, haar financiële toestand, liquiditeit, prestaties, vooruitzichten, groei, strategieën en de industrie waarin de Vennootschap actief is. Het is eigen aan toekomstgerichte verklaringen dat zij een aantal risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren inhouden die de werkelijke resultaten of gebeurtenissen materieel kunnen doen verschillen van deze uitgedrukt of verondersteld door de toekomstgerichte verklaringen. Deze risico's, onzekerheden, veronderstellingen en factoren kunnen een negatief effect hebben op het resultaat en de financiële gevolgen van de plannen en gebeurtenissen hierin beschreven. Een verscheidenheid aan factoren inclusief, maar niet beperkt tot, veranderingen in vraag, concurrentie en technologie, kunnen werkelijke gebeurtenissen, prestaties of resultaten wezenlijk doen verschillen van enige verwachte ontwikkeling. Toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht betreffende tendensen of activiteiten in het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties en dienen niet te worden beschouwd als een garantie dat zulke tendensen of activiteiten zullen voortduren in de toekomst. Tevens, zelfs indien werkelijke resultaten of ontwikkelingen consistent zijn met de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht, geven deze resultaten of ontwikkelingen geen indicatie omtrent resultaten of ontwikkelingen in de toekomst. Bijgevolg verwerpt de Vennootschap uitdrukkelijk enige verplichting of verbintenis om enige update of wijziging te publiceren van enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht ten gevolge van enige verandering in verwachtingen of in gebeurtenissen, voorwaarden, veronderstellingen of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd, tenzij dit specifiek wettelijk of reglementair verplicht is. Noch de Vennootschap, noch haar adviseurs of vertegenwoordigers, noch enige van haar dochtervennootschappen of enige van diens kaderleden of werknemers garanderen dat de veronderstellingen waarop zulke toekomstgerichte verklaringen gebaseerd zijn, vrij zijn van fouten, noch aanvaarden zij enige verantwoordelijkheid voor de toekomstige nauwkeurigheid van de toekomstgerichte verklaringen opgenomen in dit persbericht of het werkelijk plaatsvinden van de verwachte ontwikkelingen. Men mag geen onvoorwaardelijk vertrouwen stellen in toekomstgerichte verklaringen, welke enkel van toepassing zijn op de datum van dit persbericht.
[1] RoW = Rest of the World. RoW wordt gedefinieerd als de wereld, met uitzondering van Europese directe markten, VS, China en Japan.

[2] Fisher HealthCare maakt deel uit van Thermo Fisher Scientific .

[3] Biocartis en Amgen kondigden een eerste samenwerking aan op 3 februari 2016, gericht op versnelde toegang tot RAS-biomarkerinformatie voor patiënten met uitgezaaide colorectale (darm)kanker in een aantal geselecteerde landen wereldwijd (Brazilië, Canada, Colombië, Mexico, Saudi-Arabië, Spanje en Turkije) en ze breidden hun samenwerking uit op 22 december 2016 naar additioneel geselecteerde ziekenhuizen in tot wel 10 Europese landen.

[4] Eén op acht vrouwen krijgt de diagnose van borstkanker in haar leven. Bron: World Health Organization, www.breastcancer.org, laatst geraadpleegd in november 2017.

[5] LifeArc is een onafhankelijk, in het VK gebaseerd life science medische onderzoeksinstelling voor het goede doel, gericht op het omzetten van veelbelovend medisch onderzoek in behandelingen en diagnostiek voor patiënten en was betrokken in het helpen aanleveren van een aantal behandelingen waaronder Keytruda® (pembrolizumab, gecommercialiseerd door MSD), een belangrijke immunotherapie-behandeling voor
verschillende kankers.

[6] De samenwerking werd ondertekend met ETPL, de commercialisatietak van A*STAR, Singapore's Agentschap voor Wetenschap, Technologie en Onderzoek.

[7] Microsatellite instability is het resultaat van fouten in het zogenaamde 'DNA mismatch repair' (MMR) systeem van het lichaam. Bijgevolg worden fouten die normaal spontaan voorkomen tijdens DNA-replicatie, niet langer gecorrigeerd, wat potentieel kan resulteren in tumorgroei.

[8] Research Use Only, enkel voor onderzoeksdoeleinden.

[9] Merck KGaA KGaA, Darmstadt, Duitsland.

[10] De samenwerking is exclusief de VS, China en Japan.

[11] Recente data toonden aan dat vergevorderde colorectale (darm)kankerpatiënten met een MSI-hoog status bijzonder goed reageren op bepaalde immunotherapieën (Xiao Y et al. (2015). De microstatellite instability subset van colorectale kanker is een bijzonder goede kandidaat voor checkpoint blockade immunotherapie. Cancer Discov. 5, 16-18; and, Le et al. (2015) PD-1 Blockade in Tumors with Mismatch-Repair Deficiency. N Engl J Med 372, 2509-2520).

[12] Gebaseerd op een vergelijking tussen het Biocartis Idylla(TM) platform voor de detectie van EGFR-mutaties in gearchiveerde, in formaline gefixeerde, in parrafine ingebedde (FFPE) tumorweefselstalen met de resultaten zoals verkregen door de TherascreenEGFR Pyro assay (Qiagen)-ISO 15189 geaccrediteerde laboratoriummethode.

[13] Sectie 510(k) van de Food, Drug and Cosmetic Act vereist fabrikanten van apparaten die zich moeten registreren om de FDA op de hoogte te brengen van hun intentie om een medisch apparaat uit te brengen tenminste 90 dagen op voorhand. Dit is beter gekend als Premarket Notification, ook PMN genoemd of 510(k).

[14] Waarvan EUR 3 miljoen als garantie.

[15] 'Systematic inflammatory response syndrome' of systemisch ontstekingsrespons-syndroom.

[16] In formaline gefixeerd, in paraffine ingebed.

[17] Kwantitatieve Polymerase Chain Reactie of real-time PCR.

[18] RUO = Research Use Only, enkel voor onderzoeksdoeleinden.

[19] Vlaams Agentschap voor Innovatie & Ondernemerschap.


Attachment:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/aa1b218c-6a91-4631-9daf-50430bbc6534