Acomo te laag gewaardeerd

Amsterdam Commodities ( Acomo ) heeft het afgelopen jaar vooral weten te profiteren van een aantrekkende markt en van de overnames die het heeft gedaan, zo bleek uit de cijfers die het recent naar buiten bracht. Analisten zijn content met de gerealiseerde cijfers en zelfs positief verrast door het voorgestelde dividend. Het aandeel is in hun ogen dan ook te laag gewaardeerd.

Door onze redactie

Hogere resultaten
Acomo zag over 2010 de winst voor aftrek van rente en belastingen uitkomen op 29,7 miljoen euro, waar dat over 2009 nog 13,1 miljoen euro was. De nettowinst kwam zodoende vorig jaar uit op 15,5 miljoen euro tegen 10,5 miljoen over het jaar daarvoor. De omzet steeg vorig jaar van 164,5 miljoen euro naar 374,9 miljoen euro, wat ruim een verdubbeling betekende. Deze forse stijging was voor een groot deel te danken aan overnames, terwijl in 2010 Acomo zijn belang in de rubberactiviteiten van RCMA van de hand deed en daardoor de resultaten een enigszins vertekend beeld leveren.

Mede vanwege de goede resultaten heeft het bedrijf voorgesteld een dividend uit te keren van 0,50 euro per aandeel, waar het over 2009 nog een dividend uitkeerde van 0,40 euro per aandeel.

Voor 2011 verwacht Acomo dat alle activiteiten een positiever resultaat zullen bewerkstelligen, maar zijn de omstandigheden volgens hen nog niet zodanig dat er een outlook kan worden afgegeven. Over de eerste twee maanden van dit jaar zijn de handelsactiviteiten van Acomo op een hoog niveau gebleven, terwijl de ontwikkeling van de winst op hetzelfde niveau bleef.

Opvallend was verder dat op dezelfde dag als de presentatie van de jaarcijfers bekend werd dat investeringsfonds Monolith zijn belang in Acomo heeft vergroot van 4,34% naar 5,05%, zo blijkt uit documentatie van de Autoriteit Financiële markten ( AFM ). Aandeelhouders zijn verplicht hun belang bij de AFM te melden als dit 5% of een veelvoud daarvan overschrijdt.

Solide resultaten
SNS Securities spreekt van solide resultaten die Acomo recent naar buiten bracht en welke licht boven de verwachtingen waren. Analist Richard Withagen stelt dat het dividendvoorstel van 0,50 euro per aandeel licht boven zijn raming van 0,46 euro zat. Verder verwacht de analist dat 2011 positief zal worden beïnvloed door gedane overnames en absentie van eenmalige kosten. SNS heeft zijn verwachtingen voor 2011 en 2012 gehandhaafd, waarbij het een ‘hold-advies’ heeft uitstaan met een koersdoel van 11,50 euro.

Koersdoel verhoogd

Analist Nico van Geest van Keijser Capital heeft op 21 maart zijn koersdoel voor Acomo verhoogd van 10,50 euro naar 12,25 euro, waarbij het advies is blijven staan op ‘buy’. De analist stelt dat de resultaten over 2010 in lijn waren met zijn verwachtingen, waarbij het relatief hoge dividend voor hem een positieve verrassing was. Het aandeel wordt momenteel gewaardeerd op 9,3 maal de verwachte winst voor 2011 en dat is volgens Van Geest te laag voor een groeiaandeel.

Consensus
Voor het aandeel staan 2 koop- en 2 houdadviezen uit, terwijl geen van de analisten een verkoopadvies heeft uit staan. De consensus is daardoor overwegend positief. Gezien de positieve reacties van analisten ten aanzien van de gepresenteerde cijfers kan er gesproken worden van een positief sentiment.

Door de koersdoelverhoging van Keijser Capital bedraagt het gemiddeld koersdoel nu 11,88 euro, wat een verwacht rendement oplevert van bijna 10%. Dit geeft aan dat analisten nog voldoende opwaarts potentieel voor het aandeel zien.