KW Volkswagen lager dan sector

De Duitse autoproducent Audi denkt zijn verkoopdoelstelling om jaarlijks 1,5 miljoen auto's te verkopen in 2014 al te behalen. Dat is een jaar eerder dan gepland, zei Audi-topman Rupert Stadler in het autoblad Automotive News Europe zaterdag. Hij kondigde ook een nieuwe doelstelling aan om de autoverkopen tegen 2020 te verdubbelen. Audi, de luxetak van het Duitse autoconcern Volkswagen, profiteert vooral van een sterke vraag uit snelgroeiende Aziatische landen. China is tegenwoordig de belangrijkste afzetmarkt voor de onderneming.

Consensus
Het aandeel Volkswagen wordt door 35 fundamentele analisten gevolgd. De consensus over het aandeel is tussen houden en kopen in. Het gemiddelde van de koersdoelen van de uitstaande adviezen ligt op 152,6 Euro . De discount op de fair value bedraagt zodoende 2,55 procent. Voor 2010 ligt de gemiddelde verwachting van het resultaat per aandeel op 13,2 Euro .

Waardering Volkswagen
Uitgaande van het gemiddelde verwachte resultaat per aandeel over 2011 dan komt de actuele koers/winst-verhouding op 11,27. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 17,52. Binnen de sector hebben Peugeot , Renault en 13,2 de laagste koers/winstverhoudingen. De Shillers PE, de gemiddelde koers/winst-verhouding over de afgelopen 5 jaar, komt uit op 11,03. De boekwaarde (het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen van ( 295047000 stuks uitstaand) ligt zodoende op 155,83 Euro . De verhouding tussen de boekwaarde en de beurskoers ligt op 1,05. Het aandeel noteert dus met een boek-premie van 5 procent. De sector noteert momenteel met een boekwaarde versus beurskoers-ratio van 1,97.

Blik op de fundamentele gegevens
Analisten verwachten van Volkswagen dat het over het lopende boekjaar een dividend van 2,2 Euro per aandeel uit zal gaan keren. De payout-ratio komt hierdoor op 17% te liggen. Hier door komt het verwachte dividendrendement (op basis van de koers van vandaag) op 1,48 procent te liggen. Het gemiddelde dividendrendement van de sector bedraagt 1,72 procent. Volkswagen was in het boekjaar 2010 in staat om bij een omzet van 126875 miljoen Euro een nettoresultaat over te houden van 7226 miljoen Euro . Hier door komt over 2010 het rendement op het eigen vermogen op 16 procent te liggen. Kijkende naar de balans dan zien we dat Volkswagen relatief weinig eigen vermogen heeft. Over 2010 lag de solvabiliteit (de verhouding het eigen vermogen versus het totaal vermogen) op 23 procent. Op basis van de variabelen koers/winst-verhouding, dividendrendement en boekwaarde versus de beurskoers kan het aandeel Volkswagen als een waardeaandeel gezien worden.

Rendement over het lopende kalenderjaar
Begin dit jaar noteerde het aandeel op 127,28 Euro waardoor het rendement van het aandeel dit jaar tot heden op 17 procent uitkomt. Over de laatste 12 maanden was de hoogste koers van Volkswagen 148,8 Euro , de laagste koers bedroeg 90,3 Euro . Het 200-daagsgemiddelde ligt op 119,65 Euro . Alle fundamentele en kwantitatieve data van de researchdienst Analist Pro (zowel actueel als historisch) over Volkswagen treft u op hier. Om 18.00 noteert Volkswagen 0 procent lager op 148,8 Euro ( Euro lager).


De bovenstaande grafiek toont de koers van Volkswagen over de afgelopen 12 maanden.