DPA: voorwaarden krediet minder gunstig

DPA Group heeft gesprekken gevoerd met IFN Finance over het niet voldoen aan de minimumeisen voor solvabiliteit. ,,De voorwaarden van de financieringsfaciliteit zullen wel minder gunstig worden'', zo stelde topman Eric Winter maandag tegen ANP-Reuters. DPA gaf bij de presentatie van de halfjaarcijfers aan dat het per 30 juni niet meer voldoet aan de gestelde minimumeisen voor de solvabiliteit binnen een met IFN Finance afgesloten overeenkomst.

Verder concretiseren wilde de topman het breken van de convenanten niet. ,,Maar we hebben alles gedekt door financiering'', zo nuanceerde hij.

Winter denkt dat de faciliteit, met een maximale financieringsruimte van 8 miljoen euro, over een maand, uiterlijk eind derde kwartaal, onder nieuwe voorwaarden voortgezet zal worden.

ANP