DPA ondanks lager omzet weer in groene cijfers

DPA Group N.V. behaalde in het derde kwartaal van 2011 op een omzet van 13,5 miljoen euro (derde kwartaal 2010: 14,9 miljoen) een EBITDA van 0,8 miljoen euro (derde kwartaal 2010: 0,7 miljoen negatief) en een nettowinst van 0,4 miljoen euro (derde kwartaal 2010: 0,9 miljoen negatief). De brutomarge steeg naar 25 procent (derde kwartaal 2010: 23 procent). De resultaatverbetering is mede te danken aan de in het tweede en derde kwartaal van 2011 doorgevoerde maatregelen om de kostenstructuur te optimaliseren.

Details resultaten derde kwartaal <a href='/aandeel/325-dpa'> DPA </a>

DPA spreekt van een overgangsjaar
In het 'overgangsjaar' 2011 heeft DPA naast de integratie van het per 27 april jl. overgenomen NIG een ingrijpende herstructurering doorgevoerd. Op basis van de huidige inzichten zijn de noodzakelijke stappen afdoende gedekt door de in het halfjaarbericht vermelde dotaties aan reorganisatie-, pensioen- en overige voorzieningen. Het aantal indirecte medewerkers is met 27 procent teruggebracht: van 101 medewerkers per 1 januari 2011 tot 74 medewerkers op een totaal aantal fte's van 501 medewerkers en 97 freelancers per 30 september 2011. Hierdoor zijn de overheadkosten sterk gereduceerd.

Gebeurtenissen na 30 september 2011: financieringsovereenkomst aangepast
Eerder berichtte DPA dat zij door bijzondere en eenmalige kosten per 30 juni 2011 niet voldeed aan de met haar financier overeengekomen minimumeis voor de solvabiliteit. Inmiddels is de financieringsovereenkomst in goed onderling overleg aangepast en zijn nieuwe convenanten afgesproken. Een daarvan is dat DPA op kwartaalbasis dient te voldoen aan minimumeisen voor de EBITDA . Daarnaast zijn dividendbetalingen verbonden aan minimumeisen voor de solvabiliteit. De overige condities en bepalingen van de financieringsovereenkomst zijn niet materieel veranderd.

Jaarverslag en aandeelhoudersvergadering 2011
DPA zal op 13 maart 2012 haar jaarcijfers over 2011 publiceren. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 26 april 2012, om 14.00 uur in het kantoor van DPA aan de Gatwickstraat 11 in Amsterdam.