ING geeft koopadviezen voor chipfondsen

De analisten van ING zijn deze week gestart van het volgen van de Nederlandse chipsector. Zowel voor ASML , ASM International als Besi hebben de marktvorsers een koopadvies afgegeven, omdat de Nederlandse bedrijven volgens hen een voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie. Daarnaast anticipeert ING op het aantrekken van investeringen in de wereldwijde chipsector.

ING heeft donderdag voor ASML , ASM International alsook Besi een ‘buy-advies’ afgegeven. De analisten zijn van mening dat de Nederlandse bedrijven op het gebied van technologie een voordeel hebben ten opzichte van de concurrenten.

Daarnaast houdt ING er rekening mee dat 2014 een sterk investeringsjaar gaat worden, iets waar diverse indicatoren momenteel op wijzen.

ASML

Wel plaatst ING nog enkele kanttekeningen. Zo waarschuwen de analisten er bij ASML voor dat het bedrijf nog zwakke resultaten over het vierde kwartaal van 2013 kan publiceren. Voor 2014 gaat ING echter uit van een duidelijk herstel van de omzetgroei met bijna 50% die gepaard zal gaan met flink hogere marges.

Het koersdoel voor ASML is door ING vastgesteld op 95 euro, waarmee wordt gerekend op een rendement van 44,6%. Gemiddeld hanteren analisten een koersdoel 72,39 euro en dat levert een verwacht rendement op van ruim 10%.

De consensus voor ASML is uitermate positief. Er staan 20 koopadviezen uit, tegenover 8 houd- en 4 verkoopadviezen.

ASM International

Voor ASM International ( ASM International ) verwacht ING dat de omzet in 2014 zal stijgen met 20%, wat duidelijk hoger ligt dan het marktgemiddelde. De analisten wijzen erop dat afnemers massaal hebben gekozen voor ASM International ’s ALD-technologie, waardoor het bedrijf nu een marktaandeel heeft van 75%.

ING heeft voor ASM International een koersdoel afgegeven van 31 euro, waarmee de analisten rekenen op een rendement van 28,7%%. Gemiddeld hanteren analisten een koersdoel van 31,13 euro, waarvan ING dus niet ver afwijkt.

De consensus voor het aandeel is daarbij uitermate positief. Geen van de analisten hanteert namelijk een verkoopadvies, terwijl er slechts 1 houdadvies uitstaat tegenover 8 koopadviezen.

BE Semiconductor

Voor BE Semiconductor (Besi) is ING eveneens hoopvol gestemd. Volgens de analisten zal het bedrijf in 2014 een omzetgroei realiseren van 20%, waarbij de bruto winstmarge zal uitkomen op 43% en de winst per aandeel 1 euro zal bedragen.

Het koersdoel van ING voor Besi bedraagt 14 euro, waarmee zij rekenen op een opwaarts potentieel van maar liefst 70%. Gemiddeld hanteren analisten een koersdoel van 11,17 procent, wat altijd nog een verwacht rendement oplevert van ruim 36%.

Relatief weinig analisten volen BE Semiconductor , maar de consensus is positief. Er staan 3 koopadviezen uit, tegenover 1 houdadvies. Geen van de analisten hanteert een verkoopadvies.