Katalysatoren voor aandelenmarkten

Doordat positivisme om te beleggen in aandelen nog altijd toeneemt vraag Standard Life Investments zich af of er niet het gevaar schuilt dat beleggers worden meegezogen in het momentum. De analisten kijken liever naar wat mogelijke katalysatoren kunnen zijn voor aandelen in 2014. In ieder geval concluderen zij dat staatsobligaties momenteel niet erg aantrekkelijk zijn.

Economie VS

De allereerste katalysator voor aandelen is de aantrekkende economische activiteit in de Verenigde Staten. Volgens de analisten van Standard Life ligt de focus in de VS op de snelheid waarmee de arbeidsmarkt verkrapt, terwijl de lonen stijgen. Deze hogere lonen kunnen voor de Federal Reserve aanleiding geven om de rente te verhogen.

Daarnaast ligt de focus in de VS volgens Standard Life ook op de bedrijfswinsten. Na de recente rally van de aandelenmarkten lijken deze fors gewaardeerd, waardoor de bedrijfswinsten zullen moeten stijgen om daarmee een verdere groei te ondersteunen.

Opkomende markten

Een andere katalysator die Standard Life ziet zijn de opkomende markten. Deze zijn aantrekkelijk gewaardeerd dan hun mondiale tegenspelers, maar de analisten vragen zich wel hardop af of er sprake is van een waardevalstrik?

Wereldwijde katalysatoren zijn de wereldhandel en directe overzeese investeringen. Daarnaast kan een scherp herstel van de grondstofprijzen of nieuws omtrent economische hervormingen in de grote economieën e aandelenprijzen ondersteunen.

Andere katalysatoren zijn volgens Standard Life vooral gerelateerd aan China. Hoewel de officiële verwachting is dat de economie in 2014 zal groeien met circa 75, zijn er volgens de analisten een aantal complexe problemen gerelateerd aan de zwakte van het Chinese bancaire systeem, lokale overheidstekorten en de vastgoedmarkt die goed geanalyseerd dienen te worden.

De stijging van de forse tekorten en de toenemende liquiditeitsafname suggereren volgens de analisten dat er minder ruimte is voor falend beleid, mede doordat de Chinese overheid de focus wil leggen op een meer gebalanceerde groei.

Staatsobligaties niet erg aantrekkelijk

Standard Life is niet erg gecharmeerd van staatsobligaties. Het afgelopen jaar verdubbelden de vergelijkende rendementen in de VS en het Verenigd Koninkrijk tot 3%.

Wel zien de analisten kansen voor Europese obligaties door de trage economische groei en de Europese Centrale Bank (ECB) die wellicht meer ondersteuning moet bieden om zo de inflatie in positief vaarwater te houden.

Katalysatoren liggen er volgens Standard Life op politiek vlak in Frankrijk, Griekenland, Italië of Spanje. Daar moeten nog enkele problemen worden opgelost. Positief is volgens de analisten wel dat er structuur komt in de vorming van een bankenunie.

Conclusie

Standard Life concludeert dat dezelfde activa als in 2013 het ook in 2014 goed zullen blijven doen. Het succes hangt echter wel af van het juiste moment waarop men moet gokken op snellere paarden.

De analisten verwachten echter niet dat de rentes snel zullen stijgen, terwijl economieën zullen verbeteren. Dit biedt dus kansen voor de aandelenmarkten.