HSBC verlaagt adviezen Nederlandse financials

De Britse zakenbank HSBC stelt dat Europese verzekeraars het afgelopen jaar fors beter hebben gepresteerd dan de markt en daardoor hun waardering minder aantrekkelijk is geworden. Mede daarom hebben de analisten hun advies voor zowel ING als Aegon neerwaarts bijgesteld, maar zijn de koersdoelen wel licht verhoogd.

HSBC stelt dat Europese levensverzekeraars over 2013 gemiddeld 18% beter hebben gepresteerd dan de markt. Dit was mede te danken aan lagere kapitaalkosten en een gunstig monetair beleid. Andere positieve factoren waren volgens de analisten de hoge rendementen op tienjarig staatspapier en lagere risico’s van bedrijfskrediet.

Wat betreft de solvabiliteit, kasstroom en dividendrendement wist de sector zicht volgens HSBC daarnaast te onderscheiden van banken, die daarbij meer onder vuur lagen bij politici.

Koers ING te hoog

Desondanks heeft HSBC zijn advies voor ING verlaagd van ‘neutral’ naar ‘underweight’. Volgens de analisten is de koers van het aandeel te sterk opgelopen. Verder wijzen zij op de nog onafgeronde reorganisatie en het feit dat een dividenduitkering pas in 2015 tot de mogelijkheden kan gaan behoren. Daarvoor zal eerst de 1,2 miljard euro aan staatsteun moeten worden teruggebracht, iets wat de solvabiliteit van ING volgens de analisten kan aantasten.

Tot slot rekent HSBC voor dat het Europese verzekeringsbedrijf nog 0,7 tot 1,5 miljard euro aan kapitaal tekort komt in aanloop naar de introductie van het onderdeel op de beurs. Wel hebben de analisten het koersdoel voor ING verhoogd van 9,50 euro naar 10 euro.

Aegon heeft relatief laag rendement

Voor Aegon heeft HSBC het advies verlaagd van ‘overweight’ naar ‘neutral’. De analisten stellen weliswaar dat de verzekeraar kan profiteren van een sterkere dollar, maar dat het rendement op eigen vermogen relatief laag is.

Daarnaast kan een naar verwachting forse afboeking op provisies aan tussenpersonen ertoe leiden dat het voor Aegon moeilijker wordt om de winst, rendements- en hefboomdoelstellingen te realiseren.

Tot slot voorziet HSBC dat nieuwe woekerpolis claims Aegon in de komende drie jaar op jaarbasis een kostenpost zal opleveren van 60 tot 80 miljoen euro. Het koersdoel voor Aegon is door HSBC net als bij ING wel licht verhoogd, van 7 euro naar 7,50 euro.