BMW gaat fors in Engeland investeren, k/w lager dan de sector

De Duitste autobouwer BMW gaat in de komende drie jaar voor ruim 500 miljoen pond in Engeland investeren. Hiermee wil BMW haar positie in de Engelse markt gaan uitbreiden en vooral gaan inzetten op Mini. Norbert Reithofer, de bestuursvoorzitter van BMW meldde deze morgen in Londen dat BMW de productie van de Mini verder voorbereid gaat worden op de nieuwe generatie. Vanaf 2000 heeft BMW al meer dan 1,5 miljard pond (1,68 miljard euro) geinvesteerd in de Engelse productie. Vanaf 2001 wordt de Mini in Oxford geproduceerd.

Consensus
Het aandeel BMW wordt door 42 fundamentele analisten gevolgd. De consensus over het aandeel is redelijk verdeeld. Het gemiddelde van de koersdoelen van de uitstaande adviezen ligt op 65,82 euro. De discount op de fair value bedraagt zodoende 7,9 procent. Voor 2010 ligt de gemiddelde verwachting van het resultaat per aandeel op 6,43 euro.

Waardering BMW
Uitgaande van het gemiddelde verwachte resultaat per aandeel over 2010 dan komt de actuele koers/winst-verhouding op 9,49. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 12,26. Binnen de sector hebben Peugeot (5,58), Renault (2,89) en Volkswagen (8,11) de laagste koers/winstverhoudingen. De boekwaarde (het eigen vermogen gedeeld door het aantal uitstaande aandelen) ligt op zodoende 39,33 euro. De verhouding tussen de boekwaarde en de beurskoers ligt op 1,5. Het aandeel noteert dus met een boek-premie van 50 procent. De sector noteert momenteel met een boekwaarde versus beurskoers-ratio van 1,76.

Blik op de fundamentele gegevens
Analisten verwachten van BMW dat het over het lopende boekjaar een dividend van 1,90 euro per aandeel uit zal gaan keren. Hier door komt het verwachte dividendrendement (op basis van de koers van vandaag) op 3,11 procent te liggen. Het gemiddelde dividendrendement van de sector bedraagt 1,72 procent. BMW was in het boekjaar 2010 in staat om bij een omzet van 60,47 miljard euro een nettoresultaat over te houden van 3,21 miljard euro. Hier door komt over 2010 het rendement op het eigen vermogen op 14 procent te liggen. Kijkende naar de balans dan zien we dat BMW relatief weinig eigen vermogen heeft. Over 2010 lag de solvabiliteit (de verhouding het eigen vermogen versus het totaal vermogen) op 21 procent. Op basis van de variabelen koers/winst-verhouding, dividendrendement en boekwaarde versus de beurskoers kan het aandeel BMW als een waardeaandeel gezien worden.

Rendement over het lopende kalenderjaar
Begin dit jaar noteerde het aandeel op 61,31 euro waardoor het rendement van het aandeel dit jaar tot heden op -1 procent uitkomt. Over de laatste 12 maanden was de hoogste koers van BMW 64,5 euro, de laagste koers bedroeg 37,89 euro. Het 200-daagsgemiddelde ligt op 56,34 euro. De koers ligt dus 2 procent onder de top van dit jaar. Alle fundamentele en kwantitatieve data van de researchdienst Analist Pro (zowel actueel als historisch) over BMW treft u op hier. Om 18.00 noteert BMW 3,16 procent hoger op 62,93 euro (1,93 euro hoger).


De bovenstaande grafiek toont de koers van BMW over de afgelopen 12 maanden.