Dividend Daimler dubbele van de sector

Daimler presenteert woensdag haar resultaten over 2011. het gros van de analisten van de analisten rekent er op dat het bedrijf meer auto's verkocht heeft. Er wordt door de analisten uitgegaan van een hoger dividend per aandeel en dit levert een relatief fors dividendrendement op (ongeveer het dubbele van de sector).

Analisten verwachten omzetgroei Daimler AG

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 105,42 miljard euro, dit betekent een stijging van 7,84 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 97,76 miljard euro.
align=right/
Hoofdkantoor Daimler , Stuttgart
Over het huidige jaar wordt een omzet van 108,56 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 12,7 miljard euro (over dit jaar ligt de verwachting op 14,03 miljard euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 12,04 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 5,44 miljard euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 4,5 miljard euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 5,16 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 5,68 miljard euro.

Lagere kw en boekkorting Daimler AG

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 5,25 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 9,29. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 6,12 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 7,97 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 16,62. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 1,52. De sector wordt verhandeld op 1,81 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 9,12 euro (dit komt neer op 173,71 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 10,03 euro.

Hoger dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 2,20 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 4,51 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,13 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 2,40 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 5 procent.

Om 12.31 noteerde het aandeel Daimler AG 2,07 procent hoger op een koers van 48,78 euro.