Stern duikt in het rood, dividend van tafel

Over 2012 zag Stern Groep haar resultaten fors teruglopen. Ondanks dat omzet vrijwel stabiel bleef op 935 miljoen euro daalde het nettoresultaat naar een verlies van 6,88 miljoen euro. In 2011 boekte het bedrijf nog een winst van 6,03 miljoen euro. Het fors gedaalde resultaat wordt vooral veroorzaakt door gestegen personeelskosten, hogere afschrijvingen en hogere overheadkosten. Stern schrijft dit ondermeer toe aan reorganisatielasten en beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Het resultaat per aandeel kwam uit op 1,26 euro negatief. In 2011 was er nog een positief resultaat per aandeel van 1,09 euro. Mede door het verlies is het geprognosticeerde dividend, dat op 1 euro per aandeel stond, geschrapt.

Stern resultaten 2012

<a href='/aandeel/357-stern'> Stern </a> Groep resultaten 2012

Focus

Stern Groep zal zich vooral richten op de sterke automerken, die zij al geruime tijd vertegenwoordigt: Mercedes-Benz ( Stern 1), Renault ( Stern 2), Ford ( Stern 3), Volvo ( Stern 4) en Volkswagen/Audi ( Stern 5). Dit heeft tot gevolg dat het aantal dealerclusters is teruggebracht van 6 naar 5. Binnen enkele van deze dealerclusters worden forse kostenslagen doorgevoerd.

Opel&Chevrolet en Fiat opgeheven

Door de uitermate slechte gang van zaken bij Merel Auto (Opel en Chevrolet) en Falco Auto ( Fiat en Fiat Professional) is in het derde kwartaal 2012 het besluit genomen dit dealercluster op te heffen. Diverse vestigingen zijn in hoog tempo gesloten dan wel zijn overgedragen aan derden. Als overeenstemming kan worden bereikt met de betrokken importeurs zal het merk Opel op 2 of 3 locaties in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal worden voortgezet en zal het merk Fiat op beperkte schaal worden vertegenwoordigd door Vireo Auto. En om volledig te breken met het verleden zullen de namen Merel Auto en Falco Auto geheel verdwijnen.

In de concern overhead is fors gesneden door de afdelingen Controlling & Compliance en Operational Excellence & Lean op te heffen en SternPixel te ontmantelen. Ook op de inkoopfunctie wordt bespaard door te gaan samenwerken met een externe partij.

Om 11.50 verliest het aandeel 3,49 procent op 13 euro. Analisten hebben niet op de cijfers gereageerd.