Risico als je niet in risicovolle activa zit

2013 is uiteindelijk een jaar geworden waarin het loonde om te beleggen in risicovolle activa, zo stelt Allianz in een recent uitgebracht rapport. De analisten denken dat de belangrijkste factoren voor risicovolle activa om goed te presteren ook in 2014 aanwezig zullen zijn en blijven daarom positief over deze beleggingscategorie.

Het uitstellen van de afbouw van de steunmaatregelen door de Federal Reserve werd door de aandelenmarkten met gejuich ontvangen. Allianz stelt echter dat beleggers er rekening mee moeten houden dat zelfs wanneer de Fed start met het reduceren van zijn obligatieopkoopprogramma, het beleid van hen nog altijd gunstig zal zijn.

In aanvulling daarop wijst Allianz op de handhaving van de doelstelling door de Fed voor het programma tot aan midden 2015. En zelfs dan verwachten de analisten dat de rentes lager zullen zijn dan normaal. Op deze manier faciliteert de Fed volgens Allianz de schuldafbouw in de private sector, welke waarschijnlijk nog niet ten einde is.

Maar ook in andere regio’s houden centrale banken langer vast aan hun steunmaatregelen. Allianz wijst bijvoorbeeld op de recente renteverlaging door de Europese Centrale Bank (ECB), terwijl de Bank of Japan (BoJ) volgens geruchten bereid is om zijn huidige steunmaatregelen uit te breiden indien dit nodig is.

Volgens Allianz zijn de rentedoelstellingen in alle grote economieën buitensporig en moeten beleggers zich voorbereiden dat het paradigma van financiële repressie ook in de komende jaren aanwezig zal zijn. Het monetaire beleid moet dan ook gezien worden als een vangnet voor de wereldeconomie, aangezien de wereldwijde groei wordt gestimuleerd.

Een andere drijfveer voor risicovolle activa in 2014 zijn economische cijfers. Weliswaar verwacht Allianz dat de groei in ontwikkelde markten lager blijven dan vóór de crisis, het begin van een voorradencyclus heeft een duidelijk positief effect op de economische activiteit in de ontwikkelde markten.

Allianz is ook van mening dat de kapitaaluitgaven een van de groeifactoren voor ontwikkelde markten zullen zijn. Na jaren van onderinvestering is er een kans dat de opgehoopte vervangingsvraag van start zal gaan. Daarbij zal de Japanse economie profiteren van een zwakke Yen. In opkomende landen zijn de data aan het stabiliseren en dan vooral in China.

Allianz concludeert derhalve dat het grootste risico voor beleggers in 2014 is wanneer zij niet belegd hebben in risicovolle activa.