GS voorziet verder herstel van de eurozone en sterkere euro

Goldman Sachs heeft deze week zijn verwachtingen voor Europa gegeven. Waar de analisten van de Amerikaanse zakenbank rekent op een herstel van de eurozone, stellen zij ook vast dat de onevenwichtigheden in het gebied er nog altijd zijn. Wel verwacht Goldman Sachs dat de euro in de komende maanden ten opzichte van de dollar sterker zal worden.

Goldman Sachs stelt vast dat na een aantal jaren van recessie de economische activiteiten in de eurozone halverwege 2013 zijn gestabiliseerd. De analisten verwachten dat het herstel in 2014 wordt voortgezet, ook al zal dit zwak en fragiel zijn.

De Amerikaanse zakenbank vindt daarom zorgen over de verwachtingen voor de Europese economie ongegrond. Uiteraard zijn er risico’s, maar die zijn volgens de analisten laag. De vraag vanuit het buitenland neemt door de wereldwijde economische groei weer toe, terwijl het vertrouwen van de financiële markten langzaamaan toeneemt. Daarnaast wijst Goldman Sachs op de bezuinigingen die in Europa worden doorgevoerd, die de bodem voren voor een continuerende groei in 2014.

Onbalans

Wel is er in de eurozone nog altijd sprake van onevenwichtigheden van de financiële en macro-economische omstandigheden. Deze moeten volgens Goldman Sachs eerst worden opgelost, voordat de eurozone kan stabiliseren.

Zo moeten periferielanden zorgen dat hun overheidstekorten worden teruggebracht, hun private balans wordt versterkt door middel van het afbouwen van schulden, terwijl zij ook hun internationale concurrentievermogen moeten verbeteren door loonmatiging en productiviteitsverhogende structurele hervormingen. Al deze factoren wegen volgens Goldman Sachs op korte termijn op de groei.

Daarentegen moeten landen als Duitsland hun economieën stimuleren door de binnenlandse vraag uit te breiden en hogere inflatie te accepteren, aldus Goldman Sachs . Dit kan plaatsvinden in een sterkere omgeving voor groei en werkgelegenheid.

Het noodzakelijke maar pijnlijke proces van macro-economische herbalancering betekent dus dat er verschillen in groei zijn tussen de kerneconomieën aan de ene zijde en aan de andere zijde de periferielanden. Aangezien deze herbalancering nog een lange weg te gaan heeft zullen er voorlopig verschillen blijven tussen landen in Europa omtrent hun groeitempo.

Sterkere euro

Verder voorziet Goldman Sachs dat de euro ook in 2014sterker zal worden op de valutamarkten. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de onderliggende betalingsbalans. De eurozone ziet namelijk een groeiend overschot op de lopende balans ten opzichte van de rest van de wereld. Daarnaast zijn buitenlandse belegger hun posities in de eurozone weer aan het opbouwen door de opgebouwde stabiliteit.

Maar ook het monetaire beleid speelt een rol, aldus Goldman Sachs . Marktparticipanten zijn volgens Goldman Sachs namelijk van mening dat de Federal Reserve en Bank of Japan hun al beleid gaan verlichten wanneer er wederom een economische schok zou volgen. De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt daarentegen minder bereid om dergelijke steunmaatregelen verder uit te breiden. In een dergelijk scenario verwacht Goldman Sachs daarom dat de euro sterker zal worden ten opzichte van andere valuta.