Schroders waarschuwt dividendbeleggers

Schroders ziet een aantal gevaren door de wijze waarop beleggers momenteel investeren. Zij kiezen namelijk liever voor bedrijven met een hoog dividend dan voor bedrijven die stevig investeren. Volgens Schroders is dit echter een bedreiging voor de groei op langere termijn en dit uiteindelijk tegen de aandeelhouders kan keren.

Ondanks dat bedrijven beschikken over een sterke kasstroom of gezonde winsten, wordt er dit jaar weer minder kapitaal geïnvesteerd. Bedrijven verkeren nog altijd in veel onzekerheid over de vraag naar hun producten en of deze zal standhouden. Daarnaast laten bedrijven zich echter ook afschrikken door de reactie van beleggers op hun investeringsplannen.

Schroders wijst er echter op dat bedrijven met lage kapitaalbestedingen op de beurs beter presteren dan bedrijven die veel investeren. Bedrijven die hun aandeelhouders namelijk ruim belonen in de vorm van bijvoorbeeld dividend, zijn meer in trek.

Minder investeren leidt op langere termijn echter tot minder groei. Het achterblijven van de bedrijfsinvesteringen zet volgens Schroders daarom een rem op de wereldwijde groei. Wel verwachten de analisten in 2014 een opleving van de kapitaalinvesteringen, maar vooralsnog lijkt het erop dat beleggers dergelijke bedrijven niet belonen en kiezen voor een aantrekkelijk dividendbeleid.

Op zoek naar rendement

Schroders constateert in de VS dat het kasgeld op de balans minder groeit, wat echter niet te danken is aan een ruimer investeringsbeleid, maar door dividendgroei. Dividendaandelen worden dan ook zeer gewaardeerd en doen het sinds 2011 beter op de beurs.

Volgens de analisten is dit een negatieve bijwerking van de kwantitatieve verruiming. Beleggers zijn vanwege de extreme lage rentestanden op zoek naar rendement. Daarbij bestaat het gevaar dat de economische groei niet aantrekt, het productiepotentieel van de economie terugloopt en daarmee de productiviteit afneemt. Hierdoor ontstaat er krapte op de markt en zal de inflatie toenemen.

Schroders waarschuwt beleggers dat de focus op dividend ten koste van kapitaalbestedingen uiteindelijk tegen hen kan keren. Weliswaar profiteren zij vandaag van de gunstige omstandigheden, op langere termijn zal dit ten koste gaan van de groei.