Deflatie eurozone kwestie van balans

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs stelt dat de impact van deflatie voor de eurozone een kwestie van balans is. In het rapport stellen de analisten dat het risico slechts gering is dat er in de gehele eurozone sprake gaat zijn van deflatie. Daarbij laat Ierland zien dat deflatie geen uitgemaakte zaak hoeft te zijn.

Een lage inflatie in combinatie met een zeer modale groei hebben tot zorgen geleid dat de eurozone richting deflatie gaat. Het risico dat een dergelijke scenario daadwerkelijk tot stand komt in de eurozone is volgens Goldman Sachs echter klein. Wel zijn de analisten van mening dat de Europese Centrale Bank (ECB) steunmaatregelen zou aankondigen mocht een deflatiescenario waarschijnlijk uitkomen.

Er zijn volgens Goldman Sachs echter een aantal redenen waarom deflatie over de gehele eurozone waarschijnlijk niet zal voor komen. Allereerst wijzen de analisten op data die zij hebben verzameld tot 20 januari, waaruit blijkt dat het risico op deflatie in de komende 12 maanden klein is. Deze data blijft consistent bij een geleidelijk herstel van de eurozone, wat de desinflatoire druk zou moeten verminderen.

Zelfs een nieuwe kleine recessie zou volgens de analisten inflatie niet direct richting deflatie duwen gezien de neerwaartse prijsstarheid, zoals ook het geval was in 2009/2010.

Deflatie in de periferie

Waar Goldman Sachs maar een gering risico ziet voor een wijdverbreide deflatie in de eurozone, ziet dit er op landenniveau anders uit. Landen in de periferie zijn ofwel door een deflatieperiode gegaan (Ierland), hebben momenteel te maken met een daling van de prijzen (Griekenland) of zitten niet ver af van negatieve inflatie (Spanje en Portugal).

Het effect van een daling in het prijsniveau op de economische verwachtingen is volgens Goldman Sachs niet eenduidig in de monetaire unie, waarbij het vooraf niet duidelijk is of de negatieve gevolgen de positieve effecten zullen domineren.

De situatie rondom Ierland suggereert volgens Goldman Sachs dat de nadelige effecten van een daling in het prijsniveau, en dan met name een hogere rente, niet noodzakelijkerwijs de verbetering van de concurrentiepositie hoeven te domineren en daarmee een land in de deflatoire val kan lopen.

Wat cruciaal blijft in het proces is hoe de verwachtingen zich ontwikkelen. Als inflatieverwachtingen eenmaal naar beneden glijden, verwachten de analisten dat negatieve prijsdynamiek en de daaruit volgende negatieve effecten op de groei veel moeilijker zullen zijn om in bedwang te houden.